Přejít k hlavnímu obsahu

Průzkum ve Velké Británii ukázal, že mnoho vaperů je v práci šikanováno kvůli elektronickým cigaretám

Celostátní průzkum ve Velké Británii , který provedl přední online prodejce E-Cigarette Direct, zjistil, že mnoho vaperů čelí diskriminaci kvůli používání elektronických cigaret na svém pracovišti a někteří dokonce přišli o práci.

Průzkumu se zúčastnilo kolem 2000 vaperů, měl za cíl porozumět jejich zkušenostem s vapingem v práci. Shromážděné údaje ukázaly, že 75 % dotázaných nemá dovoleno vapovat na pracovišti a  mnoho dalších kvůli elektronickým cigaretám čelí diskriminaci a někteří i o práci přišli.

 
  • 13 lidí přiznalo, že ve skutečnosti přišli o práci kvůli vapingu – muži byli propuštěni dvakrát častěji než ženy.
  • Na pracovištích byla značná míra diskriminace zaměřená na vapery. 224 vaperů přiznalo, že byli diskriminováni.
  • Mnoho vaperů bylo také v práci šikanováno – přiznal to téměř každý desátý respondent pracující v sektoru nemovitostí.

Předseda E-Cigarette Direct  James Dunworth řekl, že zjištění jsou znepokojivá. Je docela šokující zjistit, že lidé skutečně přišli o práci kvůli vapingu. Používání elektronických cigaret na pracovišti je málo prozkoumaná oblast, proto jsme naši studii navrhli tak, abychom pomohli porozumět výzvám, kterým v práci vapeři čelí a shromáždili data, která pomohou zaměstnavatelům činit informovaná rozhodnutí, která pomohou udržet u svých zaměstnanců zdraví a morálku.

V práci trávíme nejméně třetinu svého bdělého života a naše pracovní prostředí má obrovský vliv na naše zdraví a štěstí, takže tyto problémy jsou nesmírně důležité pro lidi, kteří chtějí v práci vapovat.

Z průzkumu vyplývá, že pokud je vaper nucen používat eletronickou cigaretu venku společně s kuřáky ve vyhrazených prostorech zvyšuje se u něj riziko návratu ke kouření. Může také způsobit, to že se zaměstnanci budou více zdráhat chodit do kanceláře pokud mají povolen home office.

Zaměstnavatelům doporučujeme, aby zvážili svůj přístup k vapingu, jasně ho odlišili od kouření. Případné vytvoření vyhrazeného vnitřního prostoru pro vaping by mohlo pomoci zvýšit míru odvykání kouření, snížit u vaperů riziko návratu ke kouření, zlepšit morálku zaměstnanců, předcházet případným konfliktům a pomoci tak si zaměstnance udržet.

Chcete-li zmírnit obavy mezi nevapery, také stojí za to vytvořit pokyny pro vapery. To by mohlo zahrnovat doporučení používání zařízení s nízkým výkonem, která produkují menší množství páry, nebo vyfukování páry dolů místo do místnosti. My jsme se tomuto tématu věnovali v článku jak vapovat diskrétně. 

Nicméně je jasné, že mnoho vaperů zažívá negativní reakci na jejich vaping. A to navzdory skutečnosti, že téměř všichni vapeři používají elektronické cigarety k odvykání nebo omezení kouření nebo k prevenci relapsu.  Doporučujeme zaměstnavatelům to aby všechny své zaměstnance obeznámili s faktem, že vaping je minimálně o 95 % bezpečnější než kouření a je to nejúčinnější a nejoblíbenější způsob, jak přestat kouřit. 

 
Zavedená práva na ochranu vaperů

Orgány veřejného zdraví Spojeného království už dlouhou dobu obhajují práva vaperů, v tom aby jim pomohly přestat kouřit. Poradní, smírčí a arbitrážní služba ( ACAS ), která poskytuje bezplatné a nestranné informace a rady zaměstnavatelům a zaměstnancům o pracovněprávních předpisech a všech aspektech vztahů na pracovišti, vydala v roce 2018 pokyny týkající se vapingu na pracovišti.

Zdroj: Ecigarette Direct