Přejít k hlavnímu obsahu

Konec epidemie vapingu náctiletých!

Nový článek potvrzuje, že v USA nastal konec epidemie vapingu mezi mladistvými a bylo i téměř vymýceno kouření v  této rizikové skupině. Užívání e-cigaret mezi dospívajícími ve Spojených státech je považováno za významný problém veřejného zdraví. Bližší pohled na federální data však ukazuje, že počet mladých uživatelů e-cigaret, kterých bylo nejvíce v roce 2019 výrazně klesl pod úroveň, která je považovaná za epidemii .

Elektronické cigarety jsou mezi nekuřáckou mládeží legitimní obavou, ale známá rizika vapingu jsou často značně zveličená. Obliba elektronických cigaret mezi mládeží za poslední desetiletí určitě vzrostla, ale od roku 2019 došlo k dramatickému poklesu počtu uživatelů elektronických cigaret mezi dospívajícími. Zajímavé je, že ve stejném období míra kouření neustále klesala na rekordní minimum. Řeči o epidemii vapingu ve Spojených státech se dnes zdají být jen dezinfomací založenou na morální panice, nikoli na realitě.

Profesoři Riccardo Polosa, zakladatel CoEHAR z University of Catania, Thomas B. Casale z University of Florida a Donald P. Tashkin z UCLA Health Sciences v Los Angeles, publikovali v The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice článek  A Closer Look at Teen and Young Adult Vaping v USA “, kde diskutují o rozsahu problému a skutečných zdravotních důsledcích vapingu mezi dospívajícími. Jeho cílem je poskytnout aktuální informace o trendech vapingu mezi dospívajícími a mladými dospělými ve Spojených státech a zhodnotit dopad vapingu na zdraví dýchacích cest.

Vymýcení tabáku je v nedohlednu!

Mezi středoškolskými studenty za poslední dekádu vaping vzrostl, ale nyní je na výrazně nižší hodnotě než v roce 2019. Naproti tomu míra kouření za stejnou dobu podstatně klesla a ustálila se na rekordně nízké úrovni. Tyto trendy a nejnovější vysoce kvalitní analýzy potvrzují, že užívání nikotinu prostřednictvím elektronických cigaret není vstupní branou ke kouření. 

Ve většině případů je používání e-cigaret mladistvými málo časté a je nepravděpodobné, že by se u jednotlivce zvýšilo riziko nepříznivých zdravotních účinků.

Říkají autoři článku.

 

Je dobrou zprávou, že vaping mezi středoškolskými studenty rychle ubývá, a to natolik, že epidemie vapingu náctiletých  je nyní u konce. Vymýcení tabáku je ale v nedohlednu! Musíme zůstat ostražití, abychom zajistili, že úroveň vapingu mladých lidí zůstane nízká. Mezitím musí úřady prosadit stávající předpisy, které se zabývají nezákonným prodejem nezletilým, aby omezily přístup mladistvých k tabákovým a nikotinovým výrobkům.

Další zajímavosti z článku

Zajímavé je, že podíl duálních uživatelů se v posledních letech podle federálních průzkumů snížil z 23 % v roce 2019 na 12,5 % v roce 2021. Je to pravděpodobně způsobeno několika faktory:

V průběhu času se technologie vapingu velmi zlepšují, je pravděpodobné, že více uživatelů zjistí, že samotný vaping je uspokojivou alternativou ke kouření. Autoři vysvětlují, že dvojí užívání by mělo být správně chápáno jako součást cesty, která se v průběhu času vyvíjí, nikoli jako něco statického a pevného. Kuřák může začít používat elektronickou cigaretu bez úmyslu přestat, ale jak se uživatel více s vapingem seznamuje a najde produkt, který se mu líbí, postupně ho používá více ve více situacích.

Dalším důležitým zjištěním je, že naprostá většina středoškolských vaperů vapuje mimo jiné i marihuanu s poměrně vysokou frekvencí. Kvůli případům EVALI z roku 2019  rostoucí popularita vapingu marihuany vedla k velkým obavám, protože mimo rizika spojeného s nakupováním náplní na černém trhu, je potvrzeno že, její užívání během dospívání je spojeno se zhoršenou pamětí, pozorností a učením.

Údaje NYTS z roku 2021 ukázaly 58% snížení vapingu na středních školách .

Teenageři a mladí dospělí by neměli vapovat, kouřit, nadměrně pít nebo užívat nelegální drogy, ale někteří riskují, bez ohledu na to, co jim dospělí říkají. 

Řekl profesor Donald P. Tashkin.

NYTS (National Youth Tobacco Survey) potvrdil významný nárůst vapingu mezi středoškolskými studenty mezi lety 2017-2019  až na 27,4 % v roce 2019. Kouření klasických cigaret kleslo z 3,6 % v roce 2017 na 0,8 % v roce 2019. Údaje NYTS z roku 2021 však ukázaly snížení používání elektronických cigaret na středních školách o 58 % z nejvyšší prevalence 27,4 % v roce 2019 na 11,2 % v roce 2021.

Nevíme, zda užívání vapingu v mládí může vést k negativním zdravotním výsledkům v dospělosti a jsou zapotřebí vysoce kvalitní dlouhodobé studie, uzavřel v článku Polosa.

Ačkoli může být vaping spojen s respiračními příznaky, bývají přechodné a nejistého významu. Ve srovnání s konvenčními cigaretami e-cigarety produkují mnohem méně toxických a karcinogenních látek nyní jsou ve srovnání s klasickými cigaretami v rámci Harm reduction považovány za bezpečné.

Článek v originálním znění si můžete přečíst ZDE