Přejít k hlavnímu obsahu

Spokojenost s elektronickou cigaretou je klíčem k odvykání

Co pomáhá kuřákům zbavit se jejich zlozvyku a jaké podmínky musí elektronické cigarety splňovat, aby se staly dobrým nástrojem? Vzhledem k tomu, že se vaping zdá být slibnou možností, jak pomoci některým dospělým kuřákům přestat, je identifikace důvodů, proč tomu tak je, zásadní. Mohlo by to pomoci zařadit elektronické cigarety do zdravotních programů pro odvykání kouření, jako je tomu již dnes ve Velké Británii.

V nové studii, která byla publikována minulý měsíc tým odborníků zkoumal 889 kuřáků v kanadském Ontariu, kteří se v roce 2019 pokusili přestat kouřit pomocí elektronických cigaret.

Zdá se, že nejdůležitějším prvkem úspěšného odvykání kouření pomocí vapingu je spokojenost.

Pro specializované obchody a tisíce vaperů to není překvapení, ale studie kvantifikuje váhu tohoto faktoru. Samotná spokojenost s vapováním může zvýšit šance na úspěch v průměru až téměř 16x. Mezi další důležité, i když v menší míře, výzkumem identifikované faktory patří:  méně předchozích selhání s odvykáním, nižší věk, plynulé vapování během dne (alespoň 100 potahů za den) a vapování krátce po probuzení.

Spokojenost zvyšuje úspěšnost 

Abychom uvedli konkrétní příklad, představme si 40-ti letou ženu, která se poprvé pokouší přestat kouřit a v současné době vapuje do 15 minut po probuzení a plynule pokračuje během dne (ostatní faktory udržuje na normální úrovni).

Úspěšnost této ženy se bude lišit podle míry její spokojenosti s její elektronickou cigaretou - od 2,8 % pokud je její pocit průměrný, 9,1 % pokud je ucházející, až po 12,4 % s dobrou zkušeností a 39,4 %, pokud bude její pocit vynikající, vysvětlují výzkumníci.

To znamená, že vynikající pocit při vapování této osoby může být spojen s ohromným zvýšením pravděpodobnosti, že s kouřením přestane. 

Skóre vapingových zkušeností

Úroveň spokojenosti byla vypočtena pomocí skóre zážitku z vapingu (VES) na základě 42 zadaných otázek ve studii. Mezi nejdůležitější faktory spokojenosti patřila, možnost volby příchutí a hladiny nikotinu, možnost poradit se s prodejcem, zlepšení dýchání, návrat čichu a chuti, zlepšení pocitu stigmatizace, elektronické cigarety jsou společností lépe tolerovány.

V květnu 2021 výzkumníci publikovali podobnou studii s názvem: Reálné zkušenosti s vapingem a odvykání kouření u dospělých, kteří kouří cigarety.

Tam rozdělili zážitky z vapingu do šesti typů faktorů: stigma nebo lepší přijatelnost, flexibilita vapingu (výběr příchutí, hladina nikotinu), vedlejší účinky spojené s používáním elektronické cigarety, smyslové funkce (návrat chuti, vůně ve smyslu odstranění zápachu z cigaret) a volnější dýchání. Ukázalo se, že tyto faktory jsou spojeny s vyšší pravděpodobností ukončení kouření.

Existují faktory, které nemůžeme ovlivnit jako je sociodemografická charakteristika, zdravotní stav nebo historie kouření a odvykání. Dále se ukázalo , že úspěšnost ovlivňují další dva faktory, které ovlivnitelné jsou a byly pozorovány i v předchozí studii: vapování brzy po probuzení a dále plynulé vapování během dne (alespoň 100 potahů).

Na druhou stranu lidé kteří přestali kouřit, byli celkově více motivováni k ukončení (80,5 % vs. 63,4 %), ale bylo méně pravděpodobné, že si předem stanovili datum ukončení (33,3 % vs. 45,0 %), upřesňují výzkumníci.

Co říci závěrem? 

Tyto údaje mimo jiné podtrhují klíčovou roli, kterou hraje velká možnost výběru elektronických cigaret a poradenství nabízené specializovanými prodejnami, které vede k vysoké  úspěšnosti v odvykání kouření u jejich zákazníků. Omezení příchutí a vysoké daně by měly, nebo už mají, negativní dopad na šance přestat kouřit pomocí elektronických cigaret.

Full text studie ke stažení zde