Přejít k hlavnímu obsahu

Světový den vapingu

Každý rok, 30. května, oslavuje komunita vaperů po celém světě snahu o Harm Reduction-snižování škodlivých dopadů tabáku. Volba datumu není náhodná a připadá jen jeden den před Světovým dnem bez tabáku vyhlášeným WHO,  právě proto, abychom ukázali, že vaping a další nástroje harm reduction jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak pomoci kuřákům přestat kouřit.

Stejně jako v minulých letech proběhlo mnoho webinářů a setkaní odborníků, které v rámci Světového dne vapingu pořádali organizace jako je World Vaping alliance nebo CAPHRA . 
Elektronické cigarety hrají v Harm reduction zásadní roli, protože kuřákům nabízí možnost přejít na bezpečnější alternativu nikotinových výrobků. 

Zde je několik důvodů, proč jsou elektronické cigarety tak důležité pro Harm Reduction

1. Vaping je o 95 % méně škodlivý než kouření

Podle Public Health England jsou elektronické cigarety o 95 % méně škodlivé než kouření. Profesor Peter Hájek z Queen Mary University of London, nezávislý autor recenze, říká:

Důkazy jsou jasné kuřáci, kteří přejdou na vaping, odstraní téměř všechna rizika, které kouření pro jejich zdraví představuje. Kuřáci jsou specifičtí svými potřebami a doporučil bych jim, aby se nevzdávali e-cigaret, pokud se jim na první dojem nelíbí. Přechod na e-cigarety vyžaduje určité experimentování s různými produkty a e-liquidy, než najdete ten správný

2. Elektronické cigarety jsou nejúspěšnějším nástrojem pro odvykání

Podle studie z roku 2019 je vaping více než dvakrát účinnější v pomoci kuřákům přestat kouřit než jiné nikotinové náhradní terapie.

Neexistují  žádné důkazy o tom, že by vaping vedl uživatele ke kouření nebo že by byl významně zneužíván mládeží. Mnoho vaperů jsou bývalí kuřáci, kteří zvolili méně škodlivou alternativu.

3. Díky elektronickým cigaretám by mohly být zachráněny miliony životů

V Evropě jsou stále miliony kuřáků a každý rok zemře v Evropě přibližně 700 000 lidí na rakovinu způsobenou kouřením. Mnoho z těchto životů by mohlo být zachráněno, pokud by EU a vlády jednotlivých států  přijaly strategii Harm Reduction založenou na přístupu k bezpečným vapingovým produktům a přesným informacím.

4. Mnoho zemí, jako je Spojené království a Nový Zéland, přijaly zákony, které zahrnují elektronické cigarety jako méně škodlivou alternativu

Příklady zemí jako Spojené království a Nový Zéland ukazují racionalitu této strategie. Důkazy ukazují, že země, které zavedly chytrou regulaci vapingu, výrazně rychleji snižují míru kouření oproti zbytku světa a zemím ve kterých jsou elektronické cigarety nebo příchutě zakázány.

5. Kuřáci, kteří přejdou na elektronické cigarety, zlepšují své zdraví bez ohledu na to, zda nadále konzumují nikotin

Nedávná studie o vlivu elektronických cigaret na kardiovaskulární zdraví, po přechodu z cigaret klasických, od profesora Jacoba George zjistila, že kuřáci, kteří přejdou na vaping, „do jednoho měsíce prokazují výrazné zlepšení stavu cév“ a jejich zdraví se zlepší bez ohledu na to, zda pokračují v konzumaci nikotinu nebo ne.

6. Elektronické cigarety jsou o 70 % účinnější, při odvykání kouření, než nikotinová substituční terapie jako jsou žvýkačky nebo nikotinové náplasti.

Recenze z roku 2020, kterou vydala Action on Smoking and Health (ASH), veřejná charitativní organizace ve Spojeném království, odhalila, že kuřáci, kteří používají vaping, jsou o 70 % úspěšnější v odvykání kouření než ti, kteří používají jiné metody.

Dr Nick Hopkinson, předseda ASH, vyzývá své kolegy lékaře, aby přijali vaping a povzbudili pacienty, kteří se snaží přestat kouřit, aby vyzkoušeli e-cigaretu:

E-cigarety mohou pomoci těm, kteří by jinak mohli mít problém úspěšně přestat kouřit. Vyzval bych kolegy lékaře, aby se ke mně přidali a povzbuzovali ty kuřáky, kteří by mohli mít prospěch z  elektronických cigaret. Čím více kuřáků dnes dokáže přestat kouřit, tím méně lidí bude zítra v našich ordinacích a nemocnicích.

7. Země, které podporují vaping, snižují kouření dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr

Ve Spojeném království vedl liberální přístup vlády k vapingu k výraznému snížení míry kouření (3,6 % ve srovnání s celosvětovým průměrem 1,5 %). Podobný úspěch lze pozorovat i v jiných zemích: Nový Zéland s relativně neregulovanými trhy s e-cigaretami má míru odvykání 3,2 %, Francie – 3,7 % a Kanada se 4,0 % míří ještě výš.

Politiku Harm reduction by mělo přijmout co  nejvíce zemí. Z tohoto důvodu každý rok, 30. května, slaví komunita vaperů, snahu o snižování škodlivých dopadů tabáku, aby bylo předáno naše poselství: Vaping zachraňuje životy.