Přejít k hlavnímu obsahu

Trh s elektronickými cigaretami poroste až do roku 2026

V nedávno zveřejněné studii nazvané „Zpráva o průzkumu trhu s elektronickými cigaretami a vapingem“ poskytují specialisté na vývoj trhu hodnocení a odhad růstu v odvětví elektronických cigaret až do roku 2026.

Analýza s názvem „E-cigarette and Vaping Market Research Report “ sestává z komplexní studie trhu, přičemž se zvažují všechny důležité faktory, které na něj pravděpodobně budou mít vliv. Dokument si také klade za cíl poskytnout pohled na nadcházející trendy, hnací síly růstu, názory a fakta odvozená z výpovědí manažerů velkých společností. To vše se statisticky podloženými informacemi ze současného trhu a ověřenými daty.

Zpráva se také zabývá tím, jaké kokurenční výhody mají velké tabákové společnosti, jmenovitě British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco a  Philip Morris.

Zájemci o data z této zprávy mohou získat: 

 • Stručný úvod o rozsahu a metodologii průzkumu trhu elektronických cigaret a vapingu.

 • Analýzu příjmů předních a začínajících hráčů.

 • Hlavní přednosti růstových faktorů a tržních trendů.

 • Klíčový snímek ze závěrečné studie.

 • Grafické znázornění regionální analýzy.

 • Rozsah / Segmentace trhu e-cigaret a vapingu

Zpráva analyzuje předpokládaný vývoj trhu podle typu produktu:

 • Jednorázový

 • Dobíjecí POD

 • MOD

Věnuje se způsobu prodeje:

 • On-line

 • Maloobchodní

Zdroj dat a metodika výzkumu:

Analytici vypracovali zprávu tak, že shromáždili informace prostřednictvím primárních (prostřednictvím průzkumů a rozhovorů) a sekundárních (databáze průmyslových subjektů, renomovaných placených zdrojů a finančních časopisů) metod sběru dat. Zpráva obsahuje vyčerpávající kvalitativní a kvantitativní hodnocení. Studie zahrnuje růstové trendy, mikro a makroekonomické ukazatele a též zohledňuje politické situace týkající se e-cigaret.

Studie vysvětluje a diskutuje o tom jakým výzvám čelí odvětví vapingu: 

 • Výsledný přehled k pochopení, proč a jak se očekává, že se odvětví elektronických cigaret změní.

 • Kam směřuje odvětví elektronických cigaret a vapingu a jaké jsou hlavní priority. (Analytici se se obrátili na výrobce, aby získali informace, jako je finanční analýza, průzkum společností zabývajících se výrobou elektronických cigaret a provedli rozhovory s dodavateli, odběrateli a odborníky v oboru)

 • Jak se společnost zabývající se výrobou e-cigaret v této různorodé skupině hráčů může nejlépe orientovat a vyvinout strategii pro získání dobré pozice na trhu.

Celkově je zpráva E-cigarette and Vaping Market spolehlivým zdrojem pro manažery, analytiky a vedoucí pracovníky z oboru, aby mohli lépe analyzovat tržní scénáře z pohledu třetích stran. Analytici si kladli za cíl překlenout propast mezi podniky a koncovými zákazníky, aby mohli lépe informovat výrobce o výhodách, limitech, trendech a míře růstu trhu. 

Zdroj: Energy Siren