Přejít k hlavnímu obsahu

Vše co by jste měli vědět o nikotinu

Ti, kdo začínají vapovat nebo jsou zvědaví, jak vaping funguje, mají často otázky týkající se nikotinu obsaženého v e-liquidech. Vědecká ředitelka Marie Harang-Eltz, společnosti Enovap, odpovídá na nejčastěji kladené otázky týkající se nikotinu.

Co je to nikotin?

Nikotin je organická sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v tabákových listech. Je to primární psychoaktivní látka v tabáku. Tabák lze kouřit, žvýkat nebo šňupat kvůli nikotinu, který obsahuje. Domorodí Američané kouřili rostliny tabáku už tisíce let, když Christopher Columbus a jeho vojáci objevili Ameriku.

Nikotin vděčí za své jméno velvyslanci Nicotovi, který popularizoval tabák tím, že jej představil evropskému soudu kolem roku 1560. Termín nikotin se poprvé objevil až v roce 1823, kdy dva vědci, Posselt a Reimann, extrahovali nikotin z tabáku během hloubkových studií rostliny.

Od té doby mnoho studií provedených s nikotinem zdůraznilo jeho význam v závislosti na tabáku. Převážně se nachází v tabákových listech, látku lze také najít v malém množství v některých rostlinách, jako jsou rajčata a lilky.

Jak se vyrábí?

Nikotin se extrahuje z tabákových listů. Dva nejčastěji používané druhy tabáku jsou „Nicotiana tabacum“ a „Nicotiana rustica“.

Obsah nikotinu v tabákových listech se pohybuje mezi 2 a 10%, i když některé druhy tabáku mohou obsahovat i více.

V současné době pochází většina nikotinu pro substituční léčbu a e-liguidy z indického tabáku. Přední světový výrobce nikotinu, společnost Siegfried, ho získává z Indie první extrakcí síranu nikotinu ve výši 30 až 40%, poté ji ve svých švýcarských továrnách rafinuje podle farmaceutických standardů tak, že ji vyčistí na 99,95%.

Vědci se snaží vyvinout synteticky vyrobeny nikotin, který by nebyl klasifikován jako tabákový výrobek, zejména je to důležité ve Spojených státech. Syntetický nikotin, který nepochází z tabáku, by se tak mohl vyhnout určitým regulačním omezením.

Na co se nikotin používá?

Nikotin je primární psychoaktivní látkou v tabáku a pro své rekreační účinky se používá hlavně v cigaretách a jiných tabákových výrobcích. Používá se také v náhražkách nikotinu, jako jsou žvýkačky, pastilky a transdermální náplasti, které kuřákům pomáhají přestat se závislostí.

Nikotin se také používá v některých insekticidech proti pakomárům, ale tyto látky jsou v mnoha zemích zakázány kvůli jejich negativnímu dopadu na životní prostředí.

Je nikotin nebezpečný pro vaše zdraví?

 

Nikotin v normálních dávkách 

Nikotin není nebezpečným faktorem při konzumaci cigaret. Dávkám, kterým jsou vystaveni kuřáci a vapeři, není nikotin nebezpečný. Je třeba objasnit, že nikotin není nebezpečným faktorem při konzumaci cigaret. Jak zdůrazňuje Gérard Dubois, předseda francouzského výboru pro závislost na Francouzské národní akademii léků: „Tar způsobuje rakovinu, oxid uhličitý způsobuje infarkty a nikotin způsobuje závislost.“ Náhrady nikotinu se doporučují také těhotným ženám, které samy nejsou schopny přestat kouřit.

Jediné potenciálně škodlivé účinky nikotinu jsou na srdeční frekvenci, může způsobit její zrychlení, a na krevní tlak, který může zvyšovat. Proto se nedoporučuje osobám s kardiovaskulárními chorobami.

Samotná konzumace nikotinu (s náhražkami nikotinu nebo elektronickými cigaretami) však pro tyto skupiny zůstává výrazně méně škodlivá než cigarety.

Nikotin ve velmi vysokých dávkách

Aby mohl dospělý zemřít na nikotin, musel by požít 2,5 láhve e-liguidu při maximální povolené koncentraci v Evropě. Nikotin je nebezpečný při velmi vysokých dávkách a v některých případech může být smrtelný. Tyto smrtelné dávky nikotinu je však třeba dávat do souvislostí, protože média jsou v tomto ohledu náchylná k určitému děsení.

Podle Dr. Bernda Mayera z Ústavu farmaceutických věd Univerzity v Grazu v Rakousku by dospělý člověk musel v průměru požít více než 0,5 g nikotinu, aby byl nikotin smrtelný.

Je však třeba poznamenat, že v raných dobách elektronických cigaret  došlo v toxikologických střediscích k nárůstu případů otravy nikotinem, zejména u dětí a zvířat, takže bdělost zůstává prioritou. Tento problém byl vyřešen díky opatřením na ochranu dětí předepsaným evropskou směrnicí o tabákových výrobcích. Kromě toho se doporučuje uchovávat e-liquidy mimo dosah dětí.

Je nikotin návykový?

Velké množství studií obvykle ukazuje, že nikotin je návykový. Zdá se však, že úroveň závislosti závisí na způsobu podání.

Když nikotin dojde do mozku, váže se na cholinergní receptory a podporuje uvolňování určitých neurotransmiterů, jako je dopamin, o kterém je známo, že zlepšuje náladu.

Je známo, že příjem nikotinu zlepšuje koncentraci, výkon, dobu odezvy atd. Některé z těchto účinků jsou zvýrazněny úlevou od příznaků spojených s chutí na nikotin, jako je úzkost, deprese, podrážděnost. Závislost na nikotinu je spojena s uživatelem, který se neustále snaží obnovit pocit pohody vyvolaný dopaminem.

Závislost na cigaretách je však složitá a nikotin zdaleka není jedinou odpovědnou látkou. Cigaretový kouř obsahuje přibližně 5 000 sloučenin, z nichž některé pravděpodobně zvyšují návykový potenciál cigaret působením na specifické enzymy, monoaminooxidázy (MAO).

MAO hrají roli při degradaci určitých neurotransmiterů, jako je dopamin. Některé látky přítomné v tabáku, jako je norharman, inhibují aktivitu MAO. To pomáhá dále stimulovat uvolňování dopaminu a prohloubit závislost spojenou s užíváním tabáku.

Benowitz zdůrazňuje podmíněný aspekt závislosti na cigaretách. Zdá se, že v této závislosti hraje klíčovou roli také způsob podávání nikotinu. Míra a množství nikotinu dodávaného s cigaretami je vyšší ve srovnání s elektronickými cigaretami a náhražkami nikotinu. V současné době jsou cigarety stále nejúčinnější metodou pro rychlé dodávání nikotinu do mozku, což přispívá ke zvýšení závislosti kuřáků na cigaretách.

Studie ve Spojených státech nedávno prokázala, že vapeři jsou méně závislý  na elektronických cigaretách  než kuřáci na cigaretách. 

Benowitz, který v této oblasti rozsáhle publikoval, také zdůrazňuje podmíněný aspekt závislosti na cigaretách. Zvyk, sociální kontext a pocity se pro kuřáka stávají rutinou spojenou s potěšením v jejich mozku. Jakmile se kuřák ocitne ve specifickém kontextu, bude si chtít tento příjemný pocit znovu vytvořit zapálením cigarety.

Jaká je role nikotinu v e-liquidech?

Zdá se, že optimální „zásah do krku neboli HIT” zvyšuje spokojenost kuřáků a jejich touhu přestat kouřit. Nikotin hraje v e-liquidech dvě role. První je zřejmý - spočívá v nahrazení cigaret méně škodlivým zdrojem nikotinu. Nikotin se používá k uspokojení chuti na cigaretu. Tuto roli potvrdily některé studie prokazující, že elektronické cigarety s e-liquidem obsahující nikotin jsou účinnější při uspokojování chutí než ty bez obsahu nikotinu.

Elektronické cigarety ve srovnání s ostatními náhražkami nikotinu umožňují lepší napodobení pocitů spojených s kouřením. To je způsobeno ukládáním nikotinu na trigeminální nervy umístěné v zadní části krku. 

HIT je specifický pro každého jedince a musí být dostatečně silný, aby kuřák pocítil mírné brnění připomínající účinek vyvolaný cigaretami a nevyvolával dojem vdechování vzduchu. Neměl by však být tak silný, aby způsoboval kašel. Studie prokázaly, že optimální „zasažení krku“ zvyšuje spokojenost kuřáků a jejich touhu přestat kouřit. Koncentrace nikotinu pomáhá kontrolovat tento pocit „zasažení krku“.

Měli by vapeři snižovat hladinu nikotinu?

Zvýšení hladiny nikotinu je vhodnější než konzumace většího množství e-liguidu.  Řada odborníků, jako jsou Dr. Farsalinos a Jacques Le Houezec, doporučuje začít s relativně vysokou úrovní nikotinu, aby bylo zajištěno, že je uspokojena chuť na cigaretu.. Vapeři by měli pokračovat v používání relativně vysoké koncentrace nikotinu, dokud se proces odvykání tabáku nestabilizuje.

Pak, pokud se cítí schopni, mohou zkusit postupně snižovat hladinu nikotinu. Neměli by však váhat s opětovným zvýšením koncentrace nikotinu, pokud pocítí chuť zapálit si cigaretu. Klíčovým cílem je zabránit tomu, aby znovu začali kouřit.

U mnoha vaperů použití nižší koncentrace nikotinu často koreluje s vyšší spotřebou e-liquidu jako kompenzace. Pokud je to tak, je lepší použít vyšší koncentraci nikotinu a udržovat jejich spotřebu.

Někteří vapeři používají vyšší dávku nikotinu ráno, když jsou jejich touhy nejintenzivnější, a snižují svou koncentraci později přes den. To lze vysvětlit skutečností, že chutě se obvykle liší podle denní doby. Jedna studie prokázala, že chutě jsou obecně intenzivnější ráno než odpoledne.

Je nikotin karcinogenní?

Nikotin není látkou odpovědnou za rakovinu související s tabákem. Nikotin je dobře známý a byl rozsáhle studován, protože se po celá desetiletí používá v mnoha léčivých přípravcích na odvykání tabáku. Nikotin je registrován i pro těhotné ženy. Není to látka odpovědná za rakovinu související s tabákem. Za rakovinu související s tabákem jsou zodpovědné dehty, nikoli nikotin.

Některé studie však ukazují, že nikotin může podporovat růst a přežití buněk. Je proto pravděpodobné, že by to mohlo ovlivnit nástup některých druhů rakoviny. Na základě studií bezpečnostního profilu švédského tabákového výrobku Snus (bezdýmný zdroj nikotinu) však vědci hodnotili karcinogenní riziko nikotinu jako nízké.

Jedna věc je jistá, je nepravděpodobné že, samotný příjem nikotinu způsobí rakovinu, oproti užívání tabáku.

Je třeba se obávat předávkování nikotinem?

Mělo by se rozlišovat mezi akutním předávkováním nikotinem způsobeným náhodným orálním nebo kožním podáním nikotinu a účinkem předávkování u kuřáků nebo vaperů, kteří mají příjem nikotinu „pod kontrolou“. Kuřáci jsou si vědomi svých potřeb nikotinu, protože tyto potřeby zvládají cigaretami. Může nastat přechodné období, ve kterém se naučí zvládat své potřeby pomocí elektronických cigaret.

Potřeba tohoto období je v zásadě způsobena skutečností, že nikotin je do mozku dodáván pomaleji a v nižších dávkách pomocí osobních vapovacích zařízení než u cigaret. Bývalí kuřáci potřebují vědět, že nikotinu může trvat déle, než se projeví, pokud je dodán s osobním vapingovým zařízením.

Tato opětovná regulace je zcela přirozený proces, protože pokud se konzumuje nadměrné množství nikotinu, objevují se příznaky jako palpitace, nevolnost a bolesti hlavy, které jsou do jisté míry podobné nadměrnému příjmu kofeinu a uživatel se spontánně přizpůsobí a sníží jejich spotřebu.

Je běžné vidět, že někteří vapové užívají vyšší dávky nikotinu dříve v den, kdy jsou touhy po nikotinu intenzivnější, ale večer snižují jejich koncentraci, aby se předešlo příznakům předávkování.

Spaluje nikotin tuk?

Ano, nikotin má vliv na metabolismus tuků. Několik studií prokázalo, že může podporovat lipolýzu. Kromě toho může také potlačovat chuť k jídlu. To by částečně vysvětlovalo přírůstek hmotnosti při ukončení kouření. Tuto teorii podporují některé studie prokazující na to, že odvykání tabáku pomocí elektronických cigaret používající e-liguidy obsahující nikotin nezpůsobuje ani 12 měsíců po ukončení kouření žádný přírůstek hmotnosti.

Způsobuje vám nikotin kašel?

Kašel je častější, když začínáte používat elektonické cigarety, ale tento vedlejší účinek po čase zmizí. Je to často způsobeno nevhodnou inhalační technikou, ale může to být také způsobeno nadměrně vysokou dávkou nikotinu, která během inhalace zasáhla zadní část krku. Aby se zabránilo kašli, mohou vapeři snížit koncentraci nikotinu nebo použít elektronickou cigaretu, která produkuje méně par, nebo používat cívky s vyšším odporem.

Ovlivňuje nikotin váš spánek?

Ačkoli je známo, že nikotin ovlivňuje spánek, jasné vysvětlení tohoto účinku není k dispozici. Velké množství studií zdůrazňuje negativní dopady příjmu nikotinu na spánek. Stimulační účinek nikotinu na určité neurotransmitery podílející se na regulaci spánku, jako je dopamin a serotonin, může způsobit poruchy spánku.

Kromě toho je fáze spánku u kuřáků dlouhá doba bez nikotinu, která může vést k chuti na cigaretu. Noční chuť na nikotin má za následek narušení spánku a uvádí ji 21 až 50% kuřáků. Je také známo, že kuřáci častěji pijí alkohol a užívají kofein než nekuřáci. Tyto návyky, které mají negativní dopad na spánek, však nejsou přímo způsobeny příjmem nikotinu.

Způsobuje nikotin změnu barvy zubů?

Dr. Richard Holliday z Newcastle School of Dental Sciences prokázal, že kromě zabarvení zubů způsobuje kouření vážnější problémy s ústy a zuby, jako jsou rakovina ústní dutiny a onemocnění dásní. Zbarvení zubů však zůstává jedním z nejzřetelnějších příznaků užívání cigaret. Skvrny na zubech jsou umístěny na povrchu zubu. Sloučeniny tabákového kouře ulpívají na povrchu zubu a dodávají mu toto zbarvení. 

Nikotin může mít mírný vliv na změnu barvy zubů. Laboratorní studie o nikotinových žvýkačkách financovaná průmyslovým odvětvím však ukázala, že při snižování zabarvení zubů byly účinnější než žvýkačky pro běžnou spotřebu.

Podle Dr. Richarda Hollidaye, který studuje elektronické cigarety a jejich účinky na orální onemocnění je nepravděpodobné, že by použití těchto vapovacích zařízení bylo významnou příčinou zabarvení zubů.

Co jsou nikotinové soli?

Nikotinové soli se používají ve složení některých e-liguidech. Tomuto tématu věnujeme celý článek, který si můžete přečíst zde. 

Zdroj: Vaping post