Přejít k hlavnímu obsahu

Česká republika by mohla být vzorem pro EU při řešení prevalence kouření

Ještě před červencovým začátkem českého předsednictví v radě EU dala o sobě Česká republika vědět. Začátkem červa se konalo v Praze důležité setkání odborníků z oblasti medicíny a závislostí, které pořádalo Centrum pro ekonomickou a tržní analýzu (CETA). Zveřejnilo srovnávací studii s názvem  „Nový přístup k tabákové legislativě: snižování škodlivých dopadů tabáku ve střední a východní Evropě.“  Představilo nové hodnocení, tzv. „Harm Reduction Index“, který řadí členské státy EU podle jejich schopnosti implementovat koncept Harm reduction a ten mimo jiné zahrnuje i elektronické cigarety. 

Na setkání  odborníci diskutovali o tom, jak dosáhnout toho aby do roku 2040 užívalo tabák v Evropě, méně než 5 % občanů a o tom jak dosáhnout takzvané generace bez tabáku. Dospěli k závěru, že těchto cílů, které byli stanoveny  v evropském plánu boje proti rakovině nelze za současných okolností dosáhnout a že je zapotřebí revidovat politiku kontroly tabáku.  

Český národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil na akci řekl: 

Pokud to Evropská komise se svými plány na snížení počtu kuřáků a dopadů kouření myslí vážně, musí začít uvažovat o koncepci Harm Reduction. K tomuto přístupu se zavázala i vláda ČR ve svém programovém prohlášení pro nadcházející předsednictví. Budu jej prosazovat i v souvislosti s průběžným hodnocením směrnice o tabákových výrobcích, která je účinnou politikou k dosažení skutečného snížení počtu kuřáků klasických cigaret.

Doc. Ernest Groman, MD, z Vídeňského nikotinového institutu souhlasil a řekl:

Data ukazují, že abstinenční přístup je neadekvátní. Řešením pro kuřáky je, přejít na méně škodlivé alternativy.

Jedinou evropskou zemí, která se blíží 5% cíli, je Švédsko. Podle odborníků je nízký počet kuřáků způsoben především dostupností méně škodlivých alternativ.

 

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D dodal, že:

Koncept Harm reduction  by měl být implementován Evropskou komisí v kontextu Evropského plánu boje proti rakovině a revize směrnice o tabákových výrobcích.

Podle Harm Reduction Index je Česká republika na druhém místě mezi srovnávanými zeměmi. Česká vláda by proto měla využít nadcházejícího předsednictví k tomu, aby provedla komplexní revizi politiky v oblasti závislosti na tabáku, na základě vědeckých důkazů a ne emocí, řekl ředitel výzkumu CETA Ing. Aleš Rod, Ph. D. a člen poradního sboru vlády ČR.

Skupiny spotřebitelů také předkládají důkazy EU

V rámci otevřeného jednání o nové směrnici TPD (Tobacco Products Directive), které bylo uzavřeno 17.6.2022, zaslali své připomínky i skupiny spotřebitelů.

New Nicotin Aliance (NNA) Evropské unii řekla:

Věříme, že EU by měla přijmout Harm Reduction a začlenit elektronické cigarety do progresivní politiky týkající se tabáku a nikotinu, aby bylo možné plně využít jejich výhody ve všech členských státech. Tím by EU mohla přiblížit mnoho milionů kuřáků k produktům, které jsou mnohem bezpečnější než hořlavý tabák .

NNA, zároveň poskytla data o tom jak používání elektronických cigaret ve Velké Británii vedlo k prudkému poklesu kouření všude tam, kde jim bylo umožněno vzkvétat. V roce 2012 došlo k bezprecedentnímu a dramatickému poklesu míry kouření po tom, co se elektronické cigarety staly v Británii mainstreamem. Míra kouření klesla z necelých 21% v roce 2011 na méně než 15% v roce 2020 .

Další skupina European Tobacco Harm Reduction Advocates (ETHRA) se zaměřila na to,  jak Evropská komise a další orgány hodnotí důkazy, přičemž se zaměřili hlavně na to jaké má hlavní hodnotící zpráva EU  SCHEER nedostatky.

ETHRA uvedla čtyři klíčové body:

  1. Primární příčinou zdravotních komplikací je vdechování kouře, nikoli nikotin – politika Evropské unie by se měla zaměřit na omezení kouření, nikoli na nikotin.

  2. Daňové, regulační nebo jiné zásahy určené k omezení vapingu povedou ke zvráceným důsledkům.

  3. Několik linií důkazů, ukazuje, že elektronické cigarety podporují odvykání kouření dospělých s minimálním rizikem

  4. Je nezbytný sofistikovanější přístup k přijímání bezpečnějších nikotinových produktů u mládeže. Neexistují žádné důkazy o tom že,elektronické cigarety jsou "vstupní bránou" ke kouření.  Naopak se ukazuje, že bezpečnější nikotinové produkty odvádějí některé mladé lidi od kouření a mohou být prospěšné pro mladé lidi, kteří by s velkou pravděpodobností začali kouřit.

ETHRA zveřejnila podrobného průvodce, který je k dispozici ZDE