Přejít k hlavnímu obsahu

E-cigarette summit 2022 (část 2.)

Je tomu zhruba devět let, kdy se konala ve Velké Británii konference o elektronických cigaretách. Tehdy bylo pozitivní vnímání vapingu, které sice vzniklo na základě poznatků z vědeckých studií, zamítáno a ze situace se dalo předpokládat, že všechno to zkoumání a probírání zapříčiní zákaz vapingových produktů v celém Spojeném království.

tento článek přímo navazuje na 1. část E-Cigarette summit 2022 zde

politics

Politika a výzkum

 

Naděje a obavy z dopadu e-cigaret na veřejné zdraví:

Profesor Robert West, emeritní profesor psychologie zdraví

West porovnal naděje a obavy spojené s vapingem před deseti lety s tím, co se děje dnes. Sám West byl optimistou - myslel si, že pokud se podaří účinně dodávat nikotin, může se kouření stát zastaralým. Ve skutečnosti se naděje ani obavy nenaplnily. Jsou e-cigarety stejně bezpečné jako čerstvý vzduch? Bohužel samozřejmě ne. Často se však uvádí údaj, že jsou o 90 % méně škodlivé než kouření, a West se domnívá, že skutečné riziko může být ještě nižší.

Povedou k nově vznikajícím závislostem na nikotinu? West se toho neobává. Ve skutečnosti je poměrně obtížné získat u lidí závislost. Dosažení vysoké prevalence kouření trvalo celá staletí a vyžádalo si obrovské prostředky a kulturní změny. Pokud se podíváte na studie na zvířatech, je ve skutečnosti poměrně obtížné získat závislost zvířat na čistém nikotinu a obvykle je třeba kombinovat nikotin s dalšími prvky, jako je sacharóza. (Je známo, že cigaretový kouř obsahuje kromě nikotinu i zmíněné návykové prvky).

Nezdá se, že by to snížilo nerovnosti v oblasti zdraví, ale zároveň se vaping jen těžko stane vstupní branou ke kouření na úrovni populace - i když bylo vždy obtížné pochopit logiku teorie vstupní brány.

Jednou z největších obav Westa je toxicita debaty o vapingu, která je nyní horší než kdy jindy. Lidé zpochybňují zjištění na základě svého hodnotového systému, nikoli na základě vědeckých poznatků, a při hodnocení důkazů používají dvojí metr. Dokonce se setkáváme s tím, že lidé posouvají cílové body - někteří například vyzývají k randomizovaným kontrolním studiím, a když je máme k dispozici, říkají, že jsou to "nesmysly". 

West nastínil své naděje na vytvoření vědeckého ekosystému, který by posunul znalosti a odstranil předpojaté překážky ve vědě. Doufá také, že vaping bude regulován způsobem, který maximalizuje jeho rozšíření, a že země budou brát vážně své závazky vyplývající z Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC). Tím se rozumí závazek využívat dostupné možnosti snižování škodlivosti tabáku ke snížení škodlivosti kouření.

 

Příčiny a důsledky nárůstu jednorázového vapingu:

Harry Tattan-Birch, doktorand v oboru epidemiologie a veřejného zdraví

Zjištění, o němž se v následujících řádcích hovoří, pocházejí ze studie Smoking Toolkit - měsíčního průzkumu mezi dospělými ve Spojeném království. Nástup jednorázových cigaret byl jednou z největších změn v historii vapingu ve Spojeném království. Nejvíce je rozšířen mezi mladšími vapery; v lednu 2021 je používalo pouze 1 % plnoletých vaperů, zatímco dnes je to již 80 %. Jednorázové elektronické cigaret jsou nyní nejoblíbenějším produktem mezi mladými vapery.

Užívání nikotinu mezi plnoletými však zůstalo v posledních dvou letech stabilní - jednorázové výrobky nezpůsobily nárůst užívání nikotinu. Celkově došlo k nárůstu vapování - mezi mladými od 18 let se téměř zdvojnásobilo. Zároveň mezi nimi poklesl počet kuřáků cigaret více než v jakékoli jiné věkové skupině, což ukazuje, že místo kouření používají e-cigarety.

Objevily se negativní obavy o životní prostředí - odpad a smetí způsobené jednorázovými bateriemi pro vaping vedly k výzvám k regulaci.

Proč jsou jednorázové e-cigarety tak oblíbené?

Náklady: Mladší lidé mají menší disponibilní příjem, takže dávají přednost nižší ceně před opakovaně použitelným (i když je z dlouhodobého hlediska dražší). 

Pohodlí: Jsou jednodušší na používání než opakovaně použitelné, po spotřebování je celý produkt určen k likvidaci a uživatel si pořizuje celé nové zařízení.  

Dodávání nikotinu: Jednorázové cigarety dodávají nikotin chutným způsobem. 

Dostupnost: Důležité je, že je možné si je zakoupit na internetu: Jednorázové e-cigarety jsou běžně dostupné ve všech druzích obchodů a zdá se, že jsou stále levnější. Kromě toho jsou snadno dostupné nezletilým. 

Reklama: Jednorázové tabákové výrobky jsou propagovány prostřednictvím tradičního a ekologického marketingu a sponzoringu. Jsou hojně k vidění na sociálních sítích a napříč internetem.

Tyto důvody jsou velmi podobné těm, které vedly k popularitě tabákových cigaret. 

Zatímco tyto údaje ukazují, že spotřeba nikotinu ve Spojeném království je stabilní, jiné údaje ukazují možný nárůst spotřeby nikotinu u mladých lidí - ten však obvykle probíhá souběžně s poklesem kouření. To vyvolává otázku, co chceme akceptovat.

Chtěli bychom méně kouření, ale více konzumace nikotinu? Nebo více kouření a méně konzumace nikotinu? 

Jednorázové cigarety by mohly mít katastrofální dopad na vnímání vapingu veřejností - kvůli jejich atraktivitě pro mladé lidi a jejich dopadu na životní prostředí. Jak jsme viděli, situace se může rychle změnit, proto je velmi důležité používání neustále sledovat.

 

Dopad politických změn, které mají chránit mladé lidi, na kuřáky a vapery:

Dr. Jasmine Khouja, vedoucí výzkumná pracovnice

Jasmine se nejprve věnovala negativním zprávám a některým příčinám - nejistotě ohledně dlouhodobé škodlivosti, obavám, že se vapování stane vstupní branou ke kouření atd. To vedlo k aktivnímu požadování zákazu příchutí. 

Můžeme se však podívat na to, jaký dopad takové masivní omezení mělo či stále má. V San Francisku vedl zákaz příchutí k nárůstu kouření, zatímco v Norsku vedl k masivnímu nárůstu prodeje vapingových výrobků na černém trhu. Celkově se zdá, že přínosy zákazů příchutí převáženy negativními důsledky.

V souvislosti s těmito dopady bylo po výzkumu doktorky Jasmine opětovně navrženo řešení. Tím by měla být určitá alternativní politika k omezení příchutí, kdy by se při nákupu a prodeji veškerých produktů striktně ověřoval věk zákazníka, a to jak v obchodech, tak při nakupování online. Toto pravidlo již do jisté míry existuje, avšak zejména při nakupování přes internet bohužel není plně dodržováno.Poslouchání mladých kuřáků a vaperů o jednorázových e-cigaretách:

Dr. Frances Thirlway, výzkumná pracovnice - katedra sociologie, University of York

Dr. Thirlwayová strávila 5 měsíců rozhovory s kuřáky, vapery a pracovníky vape shopů po celé Velké Británii, průzkumu se zúčastnilo 50 osob, z nichž 30 bylo uživateli jednorázových elektronických cigaret.

Hlavní zjištění:

Většina kuřáků/exkuřáků měla rodiče, kteří kouřili. Průměrný věk, kdy začali kouřit, byl 14-15 let, přičemž někteří začali kouřit v 11-12 letech. Většina z nich kouřila v průměru 4 roky než vyzkoušela vaping. 

Dotazovaní uváděli problematickou dostupnost tabákových výrobků nebo zařízení pro vaping v mladém věku. Chuť byla spolu s pohodlím hlavním důvodem pro používání jednorázových elektronických cigaret. Mnoho lidí nechápe správně význam pojmu 2% síla nikotinu - neuvědomují si, že se jedná o vysokou koncentraci. 

Síla nikotinu 2 % byla překážkou pro přechod z jednorázových zařízení na opakovaně použitelná. Při používání opakovaně použitelného zařízení mnozí považovali 2% freebase e-liquid za příliš drsný a z důvodu neznalosti ve vapingu neměli o opakovaně použitelná zařízení zájem.

Pracovníci vape shopů zaznamenali určitý zájem o možnosti s nižším obsahem nikotinu mezi příležitostnými uživateli.

Pouze 2 z 50 respondentů nikdy nekouřili. Jeden šestnáctiletý mladík uvedl, že by raději začal vapovat, než aby začal kouřit. 

Někteří účastníci považují jednorázové cigarety za "trend" a uvedli, že je k jejich používání ovlivnili přátelé a příspěvky na sociálních sítích. 

Velkým problémem, zejména pro tyto lidi, jsou náklady na jednorázovky - 2 cigarety Elf Bar denně stojí jejich pravidelné české uživatele přes 2500,- Kč. Mnozí z nich chtěli přejít na opakovaně použitelné e-cigarety, ale měli s nimi jako začátečníci problémy, které je odradily. Zaměstnanci vape shopů uváděli, že se snažili lidi přesvědčit, aby přešli, ale mnoho vaperů mělo pocit, že jednorázová zařízení jsou prostě jednodušší a bez starostí. 


young

 

Maximální využití stávajících příležitostí ke snížení nerovností v oblasti zdraví:

Dr. Sharon Cox, vedoucí výzkumná pracovnice

Sharon Coxová pracuje v oblasti inkluzivního zdraví, což znamená práci s lidmi z extrémně zranitelných skupin, včetně bezdomovců, uživatelů drog a obětí moderního otroctví.

Míra kouření je v těchto skupinách extrémně vysoká - mezi uživateli opiátů dosahuje až 90 %. Tito lidé mají krátký a těžký život, například u žen je 12x vyšší pravděpodobnost, že zemřou mladší, než je průměr. Třetině úmrtí by bylo možné zabránit včasným přístupem ke zdravotní péči. 

Přesto panuje názor, že tito lidé své chování nezmění, a proto se vynakládá jen málo úsilí, aby se jim pomohlo přestat kouřit - pouze 3 % lidí z těchto skupin byl nabídnut přístup k programům na odvykání kouření. Přitom právě v těchto skupinách je problém nejvíce koncentrován a pomoc je zde paradoxně nejpotřebnější. Tito lidé se také dopouštějí rizikového chování spojeného s kouřením, například sbírají nedopalky, kradou nebo vyměňují služby za cigarety. 

Sharon hovořila o studii, v níž byl kuřákům v centru pro bezdomovce představen vaping. Setkalo se to s velkým odporem. Odpůrci se obávali, že lidé u programu nevydrží, budou svá zařízení prodávat a užívat nelegální látky. Nic z toho se ale nestalo. 

Sharon se zajímá zejména o některé méně diskutované výhody používání vapingu v těchto skupinách. Například lidé v centru pro závislé na alkoholu a drogách, kteří se seznámili s vapingem, výrazně snížili počet vykouřených cigaret, ale také se méně často dopouštěli rizikového chování spojeného s kouřením, jako je sbírání nedopalků nebo sdílení cigaret.

vaping vs. smoking

 

Iluze, bludy a některé závěry:

Clive Bates, ředitel - Counterfactual Consulting Ltd.

Lidé mají rádi nikotin. Opětovně vyvolává uspokojivé psychoaktivní účinky, stimulaci a potěšení, snižuje stres a úzkost. Pomáhá při kognitivním výkonu, zlepšuje paměť a mohl by být prospěšný pro lidi s ADHD nebo schizofrenií. Pro některé lidi může být tedy nikotin do jisté míry užitečný, i přes skutečnost, že vede k závislosti. 

Mizející odstrašující prostředek:

Kontrola tabáku strávila léta varováním lidí před škodlivostí kouření - škodlivost je devizou kontroly tabáku a hraje důležitou roli při potlačování poptávky po tabáku a jeho užívání. Víme, že nekuřácké výrobky jsou mnohem méně škodlivé - ale co to znamená pro odstrašující účinek? Kde je odrazující faktor pro užívání nikotinu touto formou, když je riziko tak nízké?

Škodlivost hraje důležitou roli při potlačování poptávky po nikotinu - protože je ve formě cigaret a spalování tabáku přináší právě nejvyšší míru škodlivosti. Politiky, které kontrolují užívání výrobků, jsou na škodlivosti založeny - jsou odůvodňovány zatěžováním organismu nemocemi. 

Clive se domnívá, že potlačování užívání nikotinu náklady a zátěží škodlivosti bude zrušeno a časem se možná dočkáme většího užívání nikotinu ve společnosti.

Závislost:

Ve většině definic závislosti se objevuje příběh o poškození.  Oficiální definice říká, že závislost je "...pokud chování vede k riziku nebo vzniku vážné újmy".  Důvodem, proč zdůrazňujeme škodu, je vymezení závažnosti věcí, které si zaslouží léčbu a reakci veřejného zdravotnictví. Měli bychom být opatrní při používání stigmatizujících označení. 

Clive se domnívá, že nikotin by se měl připojit k ostatním společensky přijatelným psychoaktivním látkám (kofein, mírný alkohol atd.). Proti užívání nikotinu nelze nic přesvědčivého namítat, pokud není fyzicky, psychicky nebo sociálně škodlivé. 

Je nikotin jen pro bývalé kuřáky? 

Clive poukazuje na negativní ohlasy, které mluví o tom, že nikdy nekouřící lidé začali vapovat, ale ptá se, zda by tito lidé raději nejdříve kouřili? Děti vždycky dělali to, co dospělí. Neměli bychom se místo obav z vapování mladistvých raději věnovat přínosům klesajícího počtu kuřáků? 

Vaping je na seznamu věcí, které mladé lidi znepokojují, až na posledním místě. 

„Musíme se smířit s tím, že nikotin je ve společnosti rekreační drogou nezávislou na kouření - společensky přijatelným stimulantem, který lidé rádi užívají."

Na politikách zemí je udržet vaping mezi přijatelnými a nápomocnými hranicemi a na odbornících je pokračovat ve výzkumech a testech, abychom mohli neustále získávat nová fakta a statistiky spojené s elektronickým vapováním.
 

ZDROJ