Přejít k hlavnímu obsahu

Elektronická cigareta může pomáhat mentálnímu zdraví

Studie publikovaná v  Cochrane Library zjistila, že odvykání kouření má výhody pro duševní zdraví. Nová studie v časopise Nicotine & Tobacco Research, kterou představil profesor Riccardo Polosa, říká, že vaping může  pomoci dospělým trpícím poruchami schizofrenního spektra.

Elektronická cigareta může pomoci mentálnímu zdraví. BBC Radio Bristol diskutovalo o tomto tématu v ranní Show.

Často slyšíme, že kouření pomáhá lidem vyrovnat se se stresem, a to je jeden z důvodů, proč se ho nechtějí vzdát, ale mohlo by to být naopak?

Studie vědců z University of Bath, vysvětlila, jak může být odvykání kouření prospěšné pro lidi trpící úzkostí nebo depresí. Dr. Jemma Taylor ze skupiny Addiction and Mental Health Group poznamenala:

Když se lidé kouření vzdají, zlepšuje se jejich duševní zdraví.

Studie ukázala že míra úzkostí a depresí zůstala u kuřáků stejná , zatímco u populace která kouřit přestala klesla. Odborníci požadují,  pragmatičtější přístup k odvykání kouření, který zahrnuje podporu vapingu.

Ve své poslední metaanalýze vědci z Cochrane zjistili,  že ve srovnání s lidmi, kteří pokračovali v kouření, lidé, kteří  kouřit přestali, vykazují větší snížení:

úzkosti (důkazy od 3141 lidí v 15 studiích)
deprese (7 156 lidí ve 34 studiích)
smíšená úzkost a deprese (2829 lidí v 8 studiích)


Tým dr Polosy zkoumal potenciál, e-cigaret s vysokým obsahem nikotinu při odvykání kouření u kuřáků se schizofrenií .
 

Odhaduje se, že 60–90% lidí se schizofrenií kouří, ve srovnání s 15–24% běžné populace, což zhoršuje již tak vysokou míru nemocnosti a úmrtnosti pozorovanou u této populace.

Velikost vzorku byla malá a ztěžuje extrapolaci na populaci, ale zjistili, že do konce tříměsíčního období přestalo kouřit 40% kuřáků a zbytku se podařilo snížit užívání tabákových výrobků na polovinu, přičemž 75% snížilo kouření z 25 až 6 cigaret denně.

Závěrem lze říci že, e-cigareta s vysokým obsahem nikotinu má potenciál pomáhat lidem s poruchami schizofrenního spektra přestat kouřit nebo ho alespoň snížit. Je zapotřebí dalšího výzkumu s větším vzorkem a srovnávací skupinou. Výsledky poskytují užitečné informace a pokyny, jak rozšířit stávající poznatky o odvykání kouření u lidí s poruchami spektra schizofrenie. 
 

Zdroj: oxford academic