Přejít k hlavnímu obsahu

Elektronická cigareta může zlepšovat kardiopulmonální zdraví

Na rozdíl od tvrzení American Heart Association vědci z britské Dundee University zjistili, že u chronických kuřáků, kteří rychle přešli z kouření na vaping, došlo po měsíci  k výraznému zlepšení ukazatelů zdraví srdce.

„Přechodem od cigaret k elektronickým jsme zjistili průměrné zlepšení o 1,5 procentního bodu během pouhého jednoho měsíce.“

Uvedl na briefingu o studii profesor kardiovaskulární medicíny a terapie na britské Dundee University Jacob George. Abychom to uvedli do kontextu, každé zlepšení vaskulárních funkcí o procentní bod vede ke 13% snížení míry kardiovaskulárních příhod, jako je srdeční infarkt.

Tato studie, zveřejněná v časopise Journal of the American College of Cardiology, bude pravděpodobně přezkoumána zdravotnickými odborníky z celého světa, zejména vzhledem k nedávným tvrzením. Týden před vydáním této studie se objevili výsledky výzkumu předložené na American Heart Association's (AHA), které dosud zůstávají nepublikovány v jakémkoli recenzovaném časopise, které  naznačují, že elektronické cigarety mají negativní vliv na hladinu cholesterolu, a proto také na zdraví srdce a mozku.

Zjištění AHA naznačují, že 45 účastníků, kteří se vapovali, měli nižší celkový cholesterol a vyšší LDL (špatný) cholesterol, zatímco ti, kteří vapovali a kouřili, měli nižší „dobrou“ hladinu cholesterolu.

Není to poprvé, co studie spojuje vaping a srdeční onemocnění pouze na základě korelací.

Této studii se věnuje na své blogové stránce profesor na katedře komunitních zdravotních věd na bostonské univerzitě ve škole veřejného zdraví Dr. Michael Siegel. 

Poukázal na to, že článek neposkytuje žádné důkazy o tom, že vaping zvyšuje hladinu cholesterolu, a skutečnost, že by to mělo být vědcům tak zřejmé, naznačuje zaujatost vůči vapingovým produktům.

V současné studii, jejíž dokončení trvalo dva roky a byla financována charitativní organizací British Heart Foundation, přijali vědci 114 dlouhodobých kuřáků cigaret, kteří alespoň dva roky kouřili nejméně 15 cigaret denně. Byli zařazeni do jedné ze tří skupin po dobu jednoho měsíce a měli cévní testování před a po. Jedna skupina se držela tabákových cigaret, druhá přešla na e-cigarety s nikotinem a třetí přešla na e-cigarety bez nikotinu.

Výsledky ukázaly, že bez ohledu na to, zda použité e-cigarety obsahovaly či neobsahovaly nikotin, významně se zlepšila endoteliální funkce cév. 

Na závěr profesor Jacob George zdůraznil skutečnost, že jejich studie zkoumala účinky vapingu ve srovnání s účinky kouření, a proto by měla být zjištění v této souvislosti zvážena.

„Je zásadní zdůraznit, že elektronické cigarety nejsou zdravé , pouze méně škodlivé než kouření tabáku pokud jde o zdraví cév, neměli by být považovány za neškodné."

Zdroj: https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jacc.2019.09.067