Přejít k hlavnímu obsahu

Elf Bar nebo EB Design?

V posledním zvratu hořkého právního sporu o ochrannou známku, mezi konkurenčními e-cigaretovými firmami, se výrobci jednorázových e-cigaret Elf Bar brání soudnímu nařízení, které je donutilo změnit název výrobku na EB Design.

Právníci společnosti Shenzhen Weiboli Technology tvrdí, že VPR Brands nezaslouží ochranu patentu, protože nezískala povolení od Úřadu pro potraviny a léčiva Spojených států (FDA) pro své výrobky před jejich uvedením na trh.

Předložili Federálnímu obvodnímu soudu argument, že zohlednění nedostatku schválení premarketového tabákového produktu (PMTA) u VPR zajistí konzistenci v odvolacích soudních dvorech USA. Jinak by "ochranná známka strany na zboží prodávaném v rozporu se zákonem mohla být vymahatelná na Floridě, ale nevymahatelná v Kalifornii".

Podle jedenáctistránkového podání: "Stejně tak by se žalovaný v New Yorku mohl úspěšně bránit proti žalobě na porušení ochranné známky založené na nezákonném užívání v obchodu ze strany žalobce, zatímco žalovaný v Georgii by mohl být odpovědný za identickou žalobu na porušení ochranné známky podanou žalobcem, který by v první řadě neměl mít žádná vymahatelná práva na trhu."

Ústní argumentace v odvolání k Federálnímu odvolacímu soudu dosud nebyla naplánována.

Tajná operace

Podání, které bylo podáno 21. června, je nejnovější odvolání čínské společnosti poté, co federální soudce Aimee Cannonová v únoru vydala předběžné opatření, které firmě zakázalo používat název Elf Bar.

Cannonová rozhodla, že VPR Brands se sídlem na Floridě prokázala pravděpodobnost úspěchu v žalobě na ochrannou známku, která tvrdí, že použití názvu Elf Bar společností Shenzhen Weiboli Technology porušuje vlastní ochrannou známku Elf VPR, pod kterou byl její e-cigaretový výrobek prodáván od listopadu 2017 a která byla autorizována Úřadem pro patentové a ochranné známky Spojených států v červnu 2018.

VPR zažalovala společnost Shenzhen v říjnu 2022 u federálního jižního okresního soudu na Floridě ve West Palm Beach. Cannonová původně v květnu odmítla pozastavit případ do doby vyřešení odvolání Shenzhen Weiboli Technology k Federálnímu odvolacímu soudu, který projednává odvolání související s patenty z řízení soudu po celé zemi, stejně tak učinil i Federální odvolací soud.

V dubnu právníci VPR požadovali příkaz o pohrdání kvůli stále prodávaným produktům Elf Bar v maloobchodních prodejnách The King of Vape na Floridě. Podali žádost o prošetření, které zahrnovalo fotografie desítek výrobků zakoupených v obchodech. Cannonová o tom nemusela rozhodovat: VPR dosáhla dohody s distributorovou společností Safa Goods.

Mezitím začala společnost Shenzhen Weiboli Technology proti VPR útočit tím, že si zajistila práva na ochrannou známku Elf od společnosti GD Sigelei Electronic Tech, která má přednostní právo užívat ochrannou známku Elf před značkami VPR.

Změněné okolnosti

Právníci Shenzhenu uvedli v dubnovém podání, že převod "vytvořil zásadně změněné okolnosti oproti situaci, která existovala, když soud vydal předběžné opatření, a zabrání VPR v úspěchu ve věci žaloby na porušení ochranné známky, falešného označení původu a nekalé soutěže proti některým z žalovaných".

Podali svou vlastní žádost o předběžné opatření, ve kterém žádali Cannonovou, aby zakázala společnosti VPR a jejímu licencovanému subjektu Elf Brand prodej jakýchkoli výrobků Elf nebo Elf Bar. Chtěli také, aby byla společnost VPR nucena uvěznit veškeré související zásoby Elf a poskytnout společnosti Shenzhen Weiboli Technology a její přidružené společnosti Imiracle "plné a úplné písemné rozúčtování" výrobků do dvou týdnů.

V jejich 28stránkovém podání uvedli právníci Shenzhenu, že výpověď prezidenta VPR Kevina Friji ze dne 5. dubna "jasně ukazuje, že VPR nikdy neměla skutečně vlastní ochrannou známku Elf" a že ji v obchodě "vůbec nepoužívala, a už vůbec ne výhradně, když VPR podala žádost o registraci známky".

Tři dny poté Cannonová pozastavila případ místo toho, aby se zabývala novou žádostí. Na žádost VPR později objasnila, že některé dispoziční úkony ohledně zjištění mohou stále probíhat "v rozsahu, který je omezený a zaměřený pouze na to, co je prokázáno jako nezbytné a vhodné pro provádění smysluplného rozhodčího řízení 27. července 2023".

Nadcházející rozhodčí řízení probíhá, zatímco odvolání k Federálnímu odvolacímu soudu stále pokračuje. Nejnovější podání ze Shenzhenu je odpovědí na 30stránkový podrobný rozbor odpovědi VPR, který byl původně podán 31. května. Argumentace čínské společnosti se zaměřuje na to, že soud musí uplatnit právní koncept nazývaný "doktrína nezákonného užití" kvůli nedostatku autorizace PMTA u VPR.

elfbar

Doktrína nezákonného užití

VPR odpovídá, že Shenzhen Weiboli Technology nesplnila podmínky pro to, aby prokázala, že výrobky VPR Elf "byly samy o sobě nelegální, protože FDA (orgán s výhradní pravomocí k takovému rozhodnutí) nikdy takové rozhodnutí neučinila".

Odvolatelé nepředložili jediný případ v 11. obvodním soudu, kde by byla registrovaná značka zrušena soudem na základě doktríny nezákonného užití", napsali právníci VPR, odkazujíc na 11. obvodní odvolací soud USA, který zahrnuje jižní obvodní soud na Floridě, kde zasedá Cannonová.

To je argument, který podle právníků Shenzhenu vyvolává zmatek místo jasnosti. Ve své odpovědi napsali ve zkratce, že produkty Elf VPR "samy o sobě" porušují federální zákon o potravinách, léčivech a kosmetice, a to i když FDA zatím neprohlásila výrobky za nelegální.

"Takové rozhodnutí je zbytečné, protože na základě tohoto důkazního záznamu představují prodeje výrobků Elf VPR porušení FDCA", stojí v podání Erica Heyera, partnera společnosti Thompson Hine ve Washingtonu DC.

Zatímco soudní případy pokračují, Shenzhen i nadále propaguje svůj výrobek prostřednictvím designu s bublinou a květinou, který se dříve objevil na výrobcích souvisejících s Elf a přetrvává na znovuvymýšlených výrobcích EB Design. Shenzhen má registrovanou ochrannou známku designu oddělenou od čehokoli souvisejícího s Elf.

"Naše nově označené výrobky EB Design mají stejné vlastnosti jako naše dříve označené výrobky,"

prohlašuje společnost.

  • zdroj: Meghann Cuniff, zpravodajka ECigIntelligence pro USA