Přejít k hlavnímu obsahu

Jak dopadl zákaz mentolu v EU?

Zatímco povzbuzování kuřáků k přechodu na elektronickou cigaretu má obrovskou úroveň úspěchu a dopad zdraví kuřáků. Evropská unie vydává zákazy a směřuje k vysokým daňovým sazbám. Jak dopadl loňský zákaz mentolových cigaret v EU? Nadace pro svět bez kouře (FSFW) rok poté provedla průzkum s cílem identifikovat změny v chování kuřáků způsobené tímto zákazem.

V květnu loňského roku EU zakázala výrobu a prodej mentolových cigaret ve 26 členských zemích Evropské unie a ve Spojeném království.

"Tento regulační krok vycházel z názoru, že takový zákaz odradí lidi od toho, aby začali kouřit, nebo povzbudil stávající kuřáky, aby přestali - což by přispělo k obecnému zlepšení veřejného zdraví."

FSFW provedla dva průzkumy, aby zjistila, zda zákaz dosáhl požadovaného výsledku. Organizace zkoumala povědomí o zákazu a záměru ukončit nebo přejít na jinou alternativu a poté zkoumala skutečné chování po implementaci zákazu.

I přes velkou mediální kampaň pouze 71% kuřáků uvedlo, že vědělo, že vstupuje zákaz mentolových cigaret v platnost. Po zákazu o něm stále vědělo pouze 74%.

Zpočátku pouze 12% kuřáků uvedlo, že se díky zákazu vzdají cigaret. Průzkum zabývající se skutečným dopadem zákazu nakonec uvedl, že  pouze 8% respondentů, úplně přestalo kouřit.

"V osmi zemích průměrně 40% respondentů uvedlo, že sice snížili spotřebu mentolových cigaret, ale buď kouřili stejně, nebo dokonce  zvýšili spotřebu nementolových cigaret."

Další důsledky zákazu byly : přechod na mentolové výrobky, kterých se zákaz netýká (18%); nákup mentolových cigaret z jiných zdrojů (13%); a nákup produktů k ručnímu přidání mentolové příchuti k běžným tabákovým výrobkům (13%). “

FSFW uvádí, že nejneočekávanějším výsledkem průzkumu zákazu mentolu byl relativně velký počet kuřáků, kteří se rozhodli získat „mentolizující“ výrobky, které by si mohli přidat do cigaret. To zahrnovalo věci, jako jsou papírky s mentolovou příchutí, špičky filtrů, tuby s kapslemi a spreje.

57% respondentů, kteří uvedlo, že plánují přechod na alternativní produkt, ale přechod se v jednotlivých zemích lišil. Nejvyšší procento přechodu na vaping bylo zaznamenáno v Polsku (67%), následovaném Spojeným královstvím (57%).

Průzkum FSFW ukazuje, že zákaz selhal v jeho jediném cíli omezit kouření. I když je dobré, že mnoho evropských kuřáků přešlo na vaping. Přístup EU ke snižování škodlivých dopadů tabáku se stále brání úspěšnějším alternativám jako je právě vaping.

Zdroj: FSFW