Přejít k hlavnímu obsahu

Kombinace odborného poradenství s elektronickou cigaretou je nejúčinnější strategií

Studie publikovaná v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA) uvádí, že kombinace vapingu a poradenství byla dvakrát lepší než samotné poradenství při pomoci kuřákům přestat kouřit.

Účastníci kteří používali e-cigarety obsahující nikotin, měli 2,4 x větší pravděpodobnost, že přestanou kouřit, než u ti , kteří e-cigaretu nepoužívali.

Výzkum spočíval v randomizované kontrolované studii zahrnující 376 účastníků a ta ukázala, že po 12 týdnech ti, kteří používali e-cigarety měli dvakrát větší pravděpodobnost, že přestanou, než ti, kteří tak neučinili. Výkumný tým uvedl, že ve 24 týdnech byl mezi těmito dvěma skupinami menší rozdíl.

Přibližně třetina účastníků studie (128) dostávala e-cigarety obsahující nikotin spolu s pravidelnými poradenskými sezeními, zatímco 127 dobrovolníků dostávalo e-cigarety bez nikotinu a poradenství. Zbytek účastníků, 121, dostalo pouze poradenství.

Studie zjistila, že po 12 týdnech přestalo kouřit 21,9% účastníků, kteří dostávali e-cigarety obsahující nikotin, zatímco pouze 17,3% účastníků, kterým byly podávány e-cigarety bez nikotinu, bylo úspěšných, a pouze 9,1% z těch, kteří dostávali pouze poradenství. Vědci dospěli k závěru, že u těch, kteří používají e-cigarety obsahující nikotin, je 2,4krát větší pravděpodobnost, že přestanou, než u těch, kteří ne.

"Tato zjištění ukazují, že nikotinové e-cigarety jsou v krátkodobém horizontu účinné při odvykání kouření,"

uvedl vedoucí studie Mark Mark Eisenberg, MD, MPH, kardiolog v židovské všeobecné nemocnici, profesor medicíny na McGill University.

"Vaping s poradenstvím je účinnější než samotné poradenství, i když to není kouzelná hůlka pro odvykání kouření."

E-cigarety zdvojnásobují pravděpodobnost ukončení kouření

Tato studie ukazuje, že používání e-cigaret obsahujících nikotin a poradenství je přibližně dvakrát tak pravděpodobné, že přestanou kouřit, než kuřáci, kteří dostávají poradenství samostatně. Tento rozdíl byl statisticky významný po třech měsících, a přestože po šesti měsících již statisticky významný nezůstal. Řekl John Britton, emeritní profesor epidemiologie na University of Nottingham.

Vědci dodali, že bohužel tato zjištění nebudou mít příliš  velkou váhu,  jejich pokus byl zastaven předčasně, protože nebyli schopni získat požadovaný počet účastníků.

Toto je dobře provedená studie, která má jednu hlavní slabost - je příliš malá na to, aby poskytovala spolehlivé důkazy o účinnosti elektronických cigaret.

Důvodem je, že studie byla navržena jako příliš malá a poté nemohla do studie získat dostatečný počet lidí kvůli problémům s dodáním  elektronických cigaret (které byli ve studii poskytovány zdarma), uvedl Paul Aveyard, profesor behaviorální medicíny na Oxfordské univerzitě (není zapojen do studie). 

Zdroj: American College of Cardiology