Přejít k hlavnímu obsahu

Pacientům s CHOPN, kteří přešli na elektronickou cigaretu se dlouhodobě zlepšilo zdraví

Nedávná studie vedená oceněným a renomovaným odborníkem na snižování škodlivých účinků tabáku Prof. Riccardem Polosou potvrdila, že kuřáci s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), kteří přešli na vaping, hlásili zlepšení respiračních příznaků ve srovnání s těmi, kteří pokračovali v kouření.

Účastníci studie, kteří vyměnili klasickou cigaretu za elektronickou, hlásili významné zlepšení  kardio-respiračního zdraví, zvýšila se jejich  pohybová aktivita a kvalita života.

Studie s názvem „COPD smokers who switched to e-cigarettes“

Retrospektivně-prospektivní studie trvala 3roky, po tuto dobu sledovala 44 pacientů. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, ti, kteří přešli z kouření na vaping a ti, kteří kouřili dál. Souhrnná data naznačují, že pacienti s CHOPN, kteří používali elektronickou cigaretu, hlásili zlepšení respiračních příznaků, zatímco ti, kteří pokračovali v kouření, nezaznamenali žádnou změnu.

V návaznosti na tyto výsledky bylo sledování těchto pacientů ještě o dva roky prodlouženo. Výsledky sledování pacientů po 5 letech, ukazují, že vapingová skupina pokračovala ve zlepšování zdraví. 

Podařilo shromáždit úplná data od 39 účastníků -z čehož bylo v kontrolní skupině 19 kuřáků s CHOPN a 20 ve skupině s CHOPN pacientů užívajících e-cigarety.

Výzkumný tým na závěr uvedl:

„ Je zde významné a neustálé zlepšování funkce plic takzvané CAT skóre (zdravotní dotazník používaný pro pacienty s CHOPN) ve srovnání s kontrolní skupinou. E-cigarety mohou být obrovským lékem na CHOPN, což je důležité pro lékaře, pacienty a jejich pečovatele,"

Dalším významným zjištěním je že, ze skupiny pacientů kteří vapovali se pouze 4 z účastníků vrátili zpět ke kouření.

Nejdůležitějším zjištěním studie je, že pacienti s CHOPN mohou neomezeně kouřit, pokud je k dispozici vhodná náhrada, řekl Dr. Polosa Filter .  Studie potvrzuje, že „vrácení napáchaných škod “ je dosažitelné a že jej lze pomocí e-cigaret udržovat po celá léta. 

Skutečnost, že většině účastníků bylo 60 let, je dalším významným faktorem

Pacienti s CHOPN jsou obvykle rezistentní na programy odvykání kouření. Proto jsou tato zjištění o to významnější.

Dr. Annie Kleykamp, ​​expertka na snižování škodlivých účinků tabáku a docentka anesteziologie a perioperační medicíny, na Lékařské a zubní fakultě University of Rochester dodala, že významným faktorem je průměrný věk účastníků.

Účastníkům bylo v průměru asi 65 let. Tato studie podporuje myšlenku, že starší kuřáci přecházející na elektronické cigarety mohou zlepšit své zdraví a potenciálně zpomalit účinky CHOPN.  

Polosa souhlasí a poukázal také na to, že pacienti s CHOPN jsou obvykle rezistentní na programy odvykání kouření. Proto jsou tato zjištění o to významnější. Moje klinická zkušenost mi říká, že většina kuřáků s CHOPN nemá dobrý důvod přestat.

V jejich věku a s oslabujícím stavem nemají mnoho naděje a motivace mají jen svou dobrou cigaretu! Jsou si dobře vědomi, že kouření cigaret je pro jejich CHOPN špatné, ale útěcha z kouření se zdá být mnohem větší než jakýkoli přínos pro zdraví při ukončení kouření. “