Přejít k hlavnímu obsahu

Přechod z kouření na elektronickou cigaretu snížil množství karcinogenů

Ve spolupráci mezi University of Kansas Cancer Center, California State University San Marcos a Brown University, vědci provedli randomizovanou studii, která porovnala přítomnost určitých biomarkerů u kuřáků a uživatelů elektronických cigaret. 

Studie s názvem „Vliv cigaret na cigarety vs cigarety na expozici karcinogenům u kuřáků afroameričanů a latinskoameričanů“ byla šestitýdenní randomizovaná porovnávající použití e-cigaret s tradičními cigaretami u afroameričanů a latinskoameričanů.

Primárním cílem bylo snížení koncentrace 4- (methylnitrosamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanolu (NNAL) v moči v 6. týdnu. Sekundárními výsledky byly změna kotininu v moči, expirovaný oxid uhelnatý (CO), respirační příznaky, funkce plic, krevní tlak. Vedoucí výzkumného programu KU Cancer Center pro prevenci a kontrolu rakoviny, Nikki Nollen, PhD, působila jako hlavní koordinátorka.
Čtvrtá generace elektronických cigaret obsahuje vysoké koncentrace nikotinu a další přitažlivé vlastnosti, které mohou podporovat přechod na vaping a snížit potenciální zdravotní rizika u těch, kteří kouří hořlavé cigarety, uvedla Dr. Nollen.

"Chtěli jsme prozkoumat biomarkery expozice v obou skupinách a určit poměr mezi rizikem a přínosem elektronických cigaret."

Účastníky byli dospělí kuřáci, kteří konzumovali alespoň 5 cigaret / den po dobu nejméně 25 z posledních 30 dnů po dobu nejméně 6 měsíců a měli zájem přejít na elektronické cigarety. Data byla analyzována a shromážděna mezi 18. září 2019 a 4. září 2020.

Podle studie Abstract byla studovaným subjektům nabídnuta 6týdenní dodávka vapingových produktů v jejich preferovaných příchutích (na 5% nikotinu) spolu s krátkým vzděláváním, tréninkem a akčním plánem na úplný přechod na e-cigarety z klasických. Zatímco kontrolní skupina dostala pokyn, aby kouřila jako obvykle.

Bylo měřeno snížení analyzovaných biomarkerů

Shromážděná data naznačila snížení analyzovaných biomarkerů. Primárním výsledkem bylo snížení koncentrace 4- (methylnitrosamino) -1- (3-pyridyl) -1-butanolu (NNAL) v moči v 6. týdnu. Sekundárními výsledky byly změna kotininu v moči, expirovaný oxid uhelnatý (CO), respirační příznaky , funkce plic, krevní tlak, spotřeba hořlavých cigaret za posledních 7 dní a frekvence přepínání (pouze skupina elektronických cigaret) ve 2. a 6. týdnu. 

Nollen poukázala na to, že úroveň snížení některých biomarkerů byla překvapivá. Co bylo nejpřekvapivější, byla velikost změny, kterou zažili ti ve skupině elektronických cigaret, řekla Dr. Nollen.

„Snížili NNAL o 64%, oxid uhelnatý o 47% a respirační příznaky o 37% ve srovnání s těmi v kontrolní skupině, kteří pokračovali v kouření cigaret jako obvykle."

Duální uživatelé také profitovali

Studie navíc uvádí, že zlepšení nezažili pouze ti, kteří přešli úplně, ale také duální uživatelé, i když v menší míře než ti, kteří provedli kompletní změnu. Podskupiny trajektorie e-cigaret se významně lišily pro úrovně NNAL a CO. Nejvýraznější změny zaznamenali uživatelé exkluzivních elektronických cigaret, následovaní duálními uživateli a poté exkluzivní kuřáci cigaret. V 6. týdnu měli exkluzivní uživatelé elektronických cigaret významně větší snížení hladin NNAL a CO než duální uživatelé a kuřáci cigaret. Duální uživatelé také měli větší snížení hladiny CO ve srovnání s exkluzivními kuřáky cigaret.