Přejít k hlavnímu obsahu

V Haagu proběhla zmrzlinová demonstrace

V Haagu na protest, nabízeli politikům zmrzlinu s nechutnou příchutí, aby zdůraznili potřebu ochucených e-liqudů. Nizozemsko nedávno přistoupilo k zákazu aromatizovaných e-liqudů pod záminkou „ochrany dětí“, ale WVA (World Vapers Alliance) chtěla, aby si poslanci uvědomili, že příchutě e-liquidů jsou skutečně důležité.

Na začátku června v Den Haagu vyšli vapeři do ulic, na protest proti vládnímu návrhu zákazu příchutí e-liquidů. Stáli před sněmovnou v den kdy vláda návrh zákona projednávala  a  rozdávali příchozím politikům nechutné příchutě zmrzlin, připomínali tak poslancům a veřejnosti, že příchutě jsou  nedílnou součástí příběhu úspěšného vapingu, který pomohl tisícům nizozemských kuřáků skončit s cigaretami.

haag zákaz příchutí

Michael Landl, ředitel Světové vapingové aliance, řekl:

"Když byl tento návrh předložen k projednávání, měl jeden z největších ohlasů , přičemž 98% respondentů bylo proti zákazu příchutí. Zpráva státnímu tajemníkovi byla jasná - vapingové příchutě pomáhají kuřákům přestat kouřit a proti tomuto plánu je velká opozice. Vapeři jsou pobouřeni, že prozatímní vláda bude pokračovat v prosazování tohoto navrhovaného zákazu i po tak hlasité a jasné reakci. 

Nizozemsko zaznamenalo největší počet reakcí, které kdy byly shromážděny při veřejném projednávání zdravotních záležitostí, přičemž 98% všech respondentů se postavilo proti zákazu. V zemi je přibližně 400 000 vaperů, z nichž většina jsou bývalí kuřáci, kteří kouřit prestali, nebo současní kuřáci, kteří se snaží omezit svůj zvyk. Výzkum zveřejněný v roce 2020 ukázal, že až 260 000 nizozemských vaperů by mohlo začít znovu kouřit, pokud by byly příchutě zakázány.

Zákaz příchutí e-liquidů by byl pro Nizozemsko katastrofou v oblasti veřejného zdraví.

Je neuvěřitelné, že se prozatímní vláda pokouší zavést tak hluboce kontroverzní legislativu, která by měla tolik negativních důsledků pro mnoho lidí, než bude vytvořena nová vláda, uzavřel ředitel WVA Michael Landl.

Ve světle silného odporu občanů, prostřednictvím výše zmíněného protestu, reakce při projednávání zákona při veřejném čtení a vzhledem k nedostatečné legitimitě tohoto kabinetu je přijetí těchto opatření zcela neetické. Je to obrovská rána pro snižování škodlivých dopadů tabáku, pro všechny vapery a je pravděpodobné, že toto rozhodnutí na dlouhou dobu pošpiní pověst Nizozemska.

V současné je v Nizozemsku prozatímní vláda, která má, jak již název napovídá, řídit zemi, do doby než bude zavedena legitimní vláda. Absolutně se nepředpokládá přijetí takto kontroverzní legislativy. Navzdory tomuto důležitému demokratickému principu nizozemská rada ministrů (výkonná funkce nizozemské vlády) oznámila, že pokročí v jednáni o zákazu příchutí zasláním legislativy do parlamentu k poslednímu čtení. Pokud se vaperům nepodaří přimět poslance, aby uznali, že tato legislativa je příliš kontroverzní na to, aby ji schválila prozatímní vláda, vejde tento zákon oficiálně v platnost od 1. července 2022.

Zdroj: WVA