Přejít k hlavnímu obsahu

V Květnu proběhne on-line summit o elektronických cigaretách

V roce 2020  byl zrušen kvůli pandemii COVID summit v USA ve Washingtonu a poté i následné setkání odborníků v Londýně. Místo toho byl uspořádán virtuální summit o elektronických cigaretách, který se konal ve dnech 3. až 4. prosince 2020. Zpětná vazba byla mimořádně pozitivní a proto byl zahájen proces vytváření dalšího virtuálního amerického summitu, který se bude konat v květnu 2021. V  Londýně se bude konat v listopadu 2021.

Summit o elektronických cigaretách 2020

Mezi mnoha řečníky summitu byl i Alan R Boobis z Imperial College London, který mluvil o chemických látkách obsažených v e-cigaretách, jako je propylenglykol nebo rostlinný glycerin (glycerol), a poukázal na to, že při krátkodobém až střednědobém užívání  jsou v doporučených dávkách relativně neškodné. 

Ale co je nejdůležitější, dodal, že riziko těchto sloučenin je minimální ve srovnání s riziky toxinů nalezenými v klasických cigaretách. Kromě minimálního rizika pro samotné uživatele, vysvětlil, že ve srovnání s kouřením se také minimalizuje riziko pro kolemjdoucí. Boobis dodal, že dlouhodobé účinky a důsledky opakovaného dlouhodobého vapingu jsou stále neznámé, nicméně vzhledem k absolutnímu riziku kouření je přechod k elektronickým cigaretám stále krokem správným směrem.

O příchutích 

Ty nejtoxičtější chemikálie, které nalezneme v klasických cigaretách v e-cigaretách nejsou přítomny a ty ostatní jsou přítomny v mnohem nižších úrovních.

Pokud jde o příchutě, Boobis uvedl, že většina použitých příchutí v e-liuidech je stejná jako příchutě používané v potravinách nebo klasických cigaretách. Jakmile jsou v těle, účinky budou stejné, jako když by byly požity orálně.

Úroveň škodlivosti nezávisí pouze na typu sloučenin, ale také na jeho spotřebovaném množství. Dodal, že studie ukázaly, že riziko, které představují e-cigarety, je výrazně menší než riziko, které představují běžné cigarety.

Elektronická cigareta není vstupní branou ke kouření 

Ray Niaura s odkazem na nechvalně známou teorii vstupní brány uvedl, že ekologické trendy v používání elektronických cigaret a prevalence kouření u mládeže v průběhu času neprokázaly, že vaping vede ke kouření. Dodal, že naopak údaje naznačují, že vaping snižuje kouření po celém světě.

V souladu s tím nedávné údaje z USA naznačují rychlý pokles míry kouření u dospívajících, což odpovídá nárůstu vapingu. Výzkumný tým z University of Michigan analyzoval celonárodní údaje o užívání tabákových výrobků mezi žáky 8., 10. a 12. ročníku v letech 1991 až 2019. Shromážděné údaje naznačily prudký pokles kouření, konzistentní mezi všemi podskupinami, což odpovídá nárůstu užívání elektronických cigaret mezi stejnými skupinami.

Autor studie Rafael Meza zdůraznil, že teorie vstupní brány nemá pevnou půdu pod nohama.

Dobrou zprávou je, že rychlý nárůst užívání elektronických cigaret dosud nevedl k nárůstu kouření cigaret a bezkouřového tabáku.

Zdroj: https://www.e-cigarette-summit.co.uk