Přejít k hlavnímu obsahu

Velký průzkum mezi uživateli nikotinu v Evropě dokončen

Začátkem tohoto měsíce zveřejnila organizace European Ethical Reduction Advocates (ETHRA) zprávu o průzkumu mezi uživateli nikotinu v EU, který shromáždil výsledky od více než 35 000 respondentů z EU.

ETHRA zahájila v posledním čtvrtletí roku 2020, on-line dotazník, který spotřebitelům v EU pokládal otázky o užívání nikotinových produktů, včetně otázek týkajících se ukončení kouření, jakékoliv touhy přestat kouřit, používání bezpečnějších alternativ jako jsou elektronické cigarety a případných překážek pro přechod na takovéto produkty, které mohli být způsobené zákony EU nebo lokálními regulacemi. 

Průzkumu se zúčastnilo více než 37 000 lidí, z toho 35 000 obyvatel EU. 

Zatímco soubory dat a komentáře pro jednotlivé země EU budou zveřejněny na stránkách ETHRA později, zpráva byla již zveřejněna s následujícími klíčovými fakty:

  1. Bezpečnější produkty nikotinu výrazně pomáhají s odvykáním kouření. Mezi těmi, kteří byli někdy kuřáky, přestalo kouřit 73,7% uživatelů snusu a 83,5% uživatelů elektronických cigaret. 
  2. Snížení škodlivých dopadů na zdraví bylo nečastějším uváděným důvodem pro užívaní snusu (75%) a (93%) pro užívání elektronických cigaret. 60% uživatelů snusu a více než 90% u elektronických cigaret z těchto skupin pak následně přestalo kouřit. Nižžší náklady, příchutě, dostupnost produktů a schopnost přizpůsobit vapingové produkty na míru  jsou pro spotřebitele důležité faktory při používání těchto  produktů. 
  3. Více než 31% současných kuřáků by mělo zájem vyzkoušet snus, pokud by byl legalizován v EU. Daně na elektronické cigarety, zákaz příchutí a nedostatečný přístup k těmto produktům jsou překážkami pro ukončení kouření. 
  4. Více než 67% kuřáků chce přestat kouřit. Tito kuřáci však narážejí na překážky v jejich touze být nekuřákem. Téměř čtvrtinu (24,3%) kuřáků v EU, kteří chtějí přestat kouřit, odrazuje vysoká cena alternativ s nízkým rizikem. Tento podíl se zvýšil na 34,5% ve 12 zemích EU, které zavedli daň na elektronické cigarety v roce 2020 a 44,7% ve třech zemích s vysokou daní elektronických cigaret  (Finsko, Portugalsko a Estonsko). 
  5. Daně na elektronické cigarety jsou významnou překážkou při odvykání kouření pro lidi, kteří vapují a kouří zároveň („dvojí uživatelé“).  Daň na elektronické cigarety,  je jedním z důvodů proč duální uživatelé nepřejdou výhradně na vaping (28,1%), toto procento ja třikrát  vyšší než u duálních uživatelů ze 16 zemí bez spotřební daně na elektronické cigarety (8,6%) . 
  6. Zákaz příchutí ve Finsku a Estonsku a státní monopol na prodej elektronických cigaret v Maďarsku ztěžují lidem přestat kouřit. Jedním z hlavních důsledků je, že spotřebitelé využívají černý trh a jiné alternativní zdroje nebo nakupují ze zahraničí. V těchto třech zemích pouze 45% vaperů používalo místní konvenční zdroj k získání e-liquidů, ve srovnání s 92,8% v zemích bez daně na elektronické cigarety a zákazu příchutí.
  7. Limity nikotinu v e-liquidech měly důsledky na jeho spotřebu. Ve srovnání s velkým online průzkumem provedeným v roce 2013, před zavedením stávajících limitů, ​​se průměrný spotřebovaný denní objem e-liquidu výrazně zvýšil - ze 3 ml / den v roce 2013 na 10 ml / den v roce 2020 - zatímco koncentrace nikotinu těchto e-liquidů významně poklesla - z 12 mg / ml v roce 2013 na 5 mg / ml v roce 2020. Dvě třetiny (65,9%) vaperů používají e-liquid s koncentrací nikotinu pod 6 mg / ml. Tento trend se zdá být z velké části důsledkem limitu koncentrace nikotinu na  20 mg / ml a objemového limitu 10 ml na lahvích s e-liquidem. Z toho důvodu je pravděpodobné, že uživatelé, kteří používají e-liquidy s nižší koncentrací nikotinu, to kompenzují spotřebou většího množství kapaliny. Pokud by byl limit nikotinu 20 mg / ml zvýšen, 24% vaperů prohlásilo, že by soptřebovali méně e-liquidu a 30.3% lidí, kteří vapují a kouří zároveň, si myslí, že by mohli úplně přestat kouřit.  Pokud by byl zrušen limit 10 ml lahviček, 87% vaperů by kupovalo větší lahvičky, aby snížily náklady, a 89% by koupilo větší lahve, aby se snížil plastový odpad, zatímco pouze 35,5% uvedlo, že by pravděpodobně pokračovalo v nákupu malých náplní a přidávali by si sami nikotin. Tyto limity by měly být revidovány směrem nahoru v příštím období. Zákaz vapingu v EU a nebo příchutí by podporoval černý trh. 
  8. Průzkum se účastníků rovněž zeptal na další možný vývoj evropských regulací a zákonů. Pokud jde o náklady, velká část vaperů by nemohla nebo nechtěla tolerovat zvýšení cen. Pokud by se na e-liquidy uvalila vysoká spotřební daň v celé EU, více než 60% uživatelů by hledalo alternativní nezdaněné zdroje.
  9. Pokud by byly zakázány příchutě, více než 71% vaperů by hledalo alternativní zdroje mimo legální trh. 
  10. Novináři EU chtějí přístup k jasným a objektivním informacím. Drtivá většina vaperů podporuje veřejný přístup k databázím EU o elektronických cigaretách a údajích o přísadách e-liquidů (83%). Také 74% respondentů by považovalo informační stránku o vapingu za užitečnou, například jako je web poskytovaný novozélandskými úřady.
Více než 27 000 účastníků průzkumu úplně přestalo kouřit prostřednictvím, elektronických cigaret, snusu a nikotinových sáčků.

Zpráva poukázala na to, že více než 27 000 účastníků průzkumu úplně skončilo s kouřením, přičemž hlavními používanými nástroji byly elektronické cigarety, snus a nikotinové sáčky. Z respondentů, kteří někdy kouřili přešlo 83,5% na vaping a 73,7% uživatelů na snus naáledně pak úspěšně přestali více než 93% uživatelů elektronických cigaret a 75% uživatelů snusu. Jako důvod uvedli snížení škodlivých dopadů a touhu po zlepšení zdraví. 

V souladu s nesčetnými studiemi zpráva ukázala, že dostupnost příchutí, dostupnost produktů jako takových  a nižší náklady ve srovnání s kouřením jsou pro spotřebitele jedním z hlavních motivátorů k přechodu na méně škodlivé produkty. 

Mezi překážkami v odvykání kouření zpráva uvádí nedostatečnou dostupnost bezpečnějších alternativ. Jako příklad byl zmíněn zákaz prodeje snusu v EU (s výjimkou Švédska), protože 31% současných kuřáků naznačuje, že by měli zájem vyzkoušet snus, pokud by byl jeho prodej legalizován v celé EU.

Zdroj: ETHRA