Přejít k hlavnímu obsahu

Výzkumníci UCL nenalezli žádnou souvislost mezi elektronickou cigaretou a COVID-19

V reakci na protichůdné zprávy týkající se vztahu mezi vapingem a pravděpodobností nákazy COVID-19 provedla studie HEBECO (Health Behaviors during the COVID-19 pandemic) průřezový online průzkum mezi 2791 dospělými ve Velké Británii.

Vědci z University College London ve Velké Británii zkoumali: 

1. asociace mezi vapingem a diagnostikovaným / podezřením na COVID-19

2. změny vapingu v souvislost s COVID-19 a faktory spojené s těmito změnami

3. zda COVID-19 motivoval současné nebo nedávné ex-vapery k ukončení vapingu

Údaje o sociodemografických charakteristikách, diagnostikovaných nebo podezřelých na COVID-19, stavu vapingu, změnách vapingu a motivaci k ukončení vapingu v souvislosti s COVID-19, byly shromážděny prostřednictvím dotazníků celkem od 2791 účastníků.

Ze současných vaperů (n = 397) 9,7% (95% CI 6,8-12,6%) uvádělo ze vapují  méně než obvykle, kvůli COVID-19, 42,0% (37,2-46,9%) hlásilo vapují více a 48,3% (43,4-53,2) %) nehlásilo žádnou změnu.

V podrobnějších analýzách bylo zjištěno ze méně vapovali většinou ženy (aOR = 3,40, 95% CI 1,73-6,71), dále ti co nežijí s dětmi (aOR = 4,93, 1,15-21,08) nebo ti co souběžně kouří  (aOR = 8,77; 3,04-25,64), zatímco více vapovali hlavně mladší lidé (aOR = 5,26; 1,37–20,0), ti kteří žijí sami  (aOR = 2,08; 1,14–3,85) a ti kterým diagnostikovali / nebo měli podezření na COVID-19 (aOR = 4,72; 2,60–8,62).

Ze současných vaperů bylo 32,2% (95% CI 27,5-36,8%) motivováno k ukončení vapingu po prodělání COVID-19 a 17,4% (9,7-26,3%) vaperů ukončilo vaping kvůli na COVID-19-19. 

Zkoumání vztahu mezi COVID-19 a nikotinem

Na základě výzkumu, který naznačuje, že nikotin působí jako ochranný faktor proti COVID-19, nedávná tisková zpráva Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) vysvětlila, že nikotin inhibuje pronikání viru a jeho šíření v buňkách, a proto nikotin může hrát profylaktickou (preventivní) roli proti COVID-19. Za tímto účelem má společnost AP-HP provést další výzkum k prozkoumání tohoto vztahu.

Vědci budou některým účastníkům podávat nikotinové náplasti po dobu 4 až 5 měsíců a poté budou pokračovat po dobu 6 až 7 měsíců. Samozřejmě je ještě příliš brzy na to, abychom dospěli k přesnému závěru, jak nikotin interaguje s koronavirem. Pokud bude však nikotin skutečně potvrzen jako ochranný faktor, tak by mohla substituční terapie včetně elektronických cigaret hrát klíčovou roli v této pandemii.