Přejít k hlavnímu obsahu

5 otázek, které vám pomohou vybrat správnou sílu e-liquidu.

Pokud jste kuřák, tak jedna z prvních položených otázek bývá, jakou sílu nikotinu potřebuji ve svém e-liquidu. Získejte jasné znalosti o nikotinu, které vám pomohou k tomu, abyste s elektronickou cigaretou kouřit přestali. Profesor veřejného zdraví Jean-François Etter pomáhá, pomocí jednoduchého dotazníku, nováčkům v tom, aby byli úspěšní.

Proč je tak důležité vybrat správnou sílu nikotinu?

Je to proto, abyste své tělo uspokojili a vyhnuli se lačnění po nikotinu, maximalizujete tak své šance na úspěšné ukončení kouření klasických cigaret a minimalizujete případné selhání.

Jak tedy vybrat správně? Jak jsme uvedli nedávno v našem článku, obsah nikotinu se v klasických cigaretách liší podle značky a modelu. Může to být od 6 do 17 mg, ale kuřáci ve skutečnosti absorbují pouze cca 1 až 2 mg nikotinu.

obsah nikotinu v cigaretách

Obsah nikotinu specifikovaný výrobci na obalech je založen na testovacích kuřáckých strojích, které nereprodukují lidskou spotřebu tabáku. Tento obsah je obecně podceňován.
Vazba mezi cigaretami/den a absorpcí nikotinu není lineární, ale spíše jako obrácená křivka ve tvaru písmene U, stoupá a zase rychle klesá. Profesor J.F.Etter za tímto účelem vytvořil přesnější krátký dotazník, který by nováčků měl pomoci. Tento dotazník byl předmětem vědeckého článku, takže se nejedná jen o náhodně vybrané otázky. Odpovědi na tyto otázky vám poskytnou realistický odhad vaší expozice nikotinu, což vám umožní odvodit dávku, kterou skutečně potřebujete.

Jednoduše si vezměte tužku a papír, abyste si poznamenali své odpovědi, a poté vypočítáte správnou dávku nikotinu pro vás.

Otázka č. 1
Kolik cigaret denně průměrně vykouříte?

0 = 0 bodů
1 až 5 = 1 bod
6 až 10 = 2 body
11 až 15 = 3 body
16 až 20 = 4 body
21 a více = 5 bodů

Otázka č. 2
Poté, co se probudíte, kolik času uplyne, než si dáte první cigaretu dne?

Od 0 do 5 minut = 5 bodů
Od 6 do 15 minut = 4 body
Od 16 do 30 minut = 3 body
Od 30 minut do 1 hodiny = 2 body
Více než hodinu poté = 1 bod

Otázka č. 3
Uveďte na stupnici od 1 do 100 intenzitu kouření.

Pod „intenzitou kouření“ myšleno jak silný kuřák jste (do 20 slabý 100 velmi silný)

0 = 0 bodů
Od 1 do 20 = 1 bod
Od 21 do 40 = 2 body
Od 41 do 60 = 3 body
Od 61 do 80 = 4 body
Od 81 do 100 = 5 bodů

Otázka č. 4
Uveďte celkové množství kouře, které vdechujete.

10 znamená, že se při kouření cigarety nadechnete tolik, že i kdyby jste se o to pokoušeli, více kouře už nevdechnete. Tato otázka se týká zároveň i počtu cigaret za den to znamená, že 10 bodů má ten kuřák, který na konci dne má již pocit, že už si další cigaretu dát nemůže. 

0 = 0 bodů
1 nebo 2 = 1 bod
3 nebo 4 = 2 body
5 nebo 6 = 3 body
7 nebo 8 = 4 body
9 nebo 10 = 5 bodů

Otázka č. 5
Nakonec uveďte množství nikotinu obsažené v cigaretách napsané na jejich obalu.

Od 0,1 do 0,5 mg = 1 bod
Od 0,6 do 0,7 mg = 2 body
0,8 mg = 3 body
0,9 mg = 4 body
1 až 1,3 mg = 5 bodů

Nyní sečtěte počet bodů, které jste za každou otázku získali. 

Mezi 0 a 4 body: absorbujete 0 až 7 mg nikotinu denně (průměr 2,4 mg/den).
Mezi 5 a 9 body: absorbujete 7 až 14 mg nikotinu denně (průměr 10 mg/den).
Mezi 10 a 14 body: absorbujete mezi 14 a 21 mg nikotinu denně (průměr 17 mg/den).
Mezi 15 a 19 body: absorbujete mezi 21 a 28 mg nikotinu denně (průměr 24 mg/den).
Mezi 20 a 25 body: absorbujete více než 30 mg nikotinu denně.

Než se podíváme na obsah nikotinu který potřebujete, je důležité si uvědomit, že abyste měli větší šanci s kouřením přestat Profesor J.F Etter doporučuje dodržovat obsah vypočítaný pomocí tohoto dotazníku po dobu nejméně 3 měsíců.

Výsledky dotazníku

Od 0 do 4 bodů: měli byste vapovat e-liquidy s dávkou 10 mg/ml.
Od 5 do 9 bodů: měli byste vapovat e-liquidy s dávkou 10-12 mg/ml.
Od 10 do 14 bodů: měli byste vapovat e-liquidy s dávkou 12 mg/ml.
Od 15 do 19 bodů: měli byste vapovat e-liquidy s dávkou 16 mg/ml.
Od 20 do 25 bodů: měli byste vapovat e-liquidy s dávkou 18 mg/ml.

Pokud je vaše síla nikotinu nastavena správně neměli byste cítit nutkání kouřit, neměli byste pociťovat poruchy nálady, soustředění nebo přibírat na váze. 

Full text vědecké práce ke stažení zde

Pzn. Tento článek není zamýšlen jako lékařská pomoc. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na zdravotnického odborníka.