Přejít k hlavnímu obsahu

Aerosol, pára nebo chemikálie?

Nová studie zveřejněná v časopise Journal of American College Health naznačila, jak může terminologie používaná pro označení páry  z e-cigaret zvýšit nebo snížit jejich vnímání rizika.

 

Studie vedená Dr. Matthewem Rossheimem na Vysoké škole zdravotnictví a sociálních služeb George Mason University s názvem  „Aerosol, páry nebo chemikálie” naznačila  různé vnímání bezpečnosti, které bylo způsobené různými pojmy v terminologii elektronických cigaret. 

Nazývat zařízení „e-cigaretami“ namísto zařízeními pro vaping neboli vapes naznačuje podobnost s běžnými cigaretami, a proto vede mnoho k nesprávnému porovnání vapingu s kouřením, i když se nejedná o spalování tabáku. Výzkumný tým analyzoval odpovědi 791 studentů, pokud jde o pojmy aerosol, pára nebo chemikálie. Shromážděné údaje naznačily, že vysokoškolští studenti časteji vnímají pasivní vystavení párám z elektronických cigaret za škodlivé, když se nazývají  „chemikálie“ nebo „aerosoly“.

Ve srovnání s názvem páry byly  názvy chemikálie a aerosoly  spojeny se zvýšenou pravděpodobností vnímání expozic pasivních par z elektronických cigaret jako škodlivé nebo velmi škodlivé (AOR = 2,0, p <0,01),“ uvádí studie. 

Za tímto účelem dospěli vědci k závěru, že kampusy by tuto terminologii (aerosoly a chemikálie) měly používat jako součást programů prevence vapování mladistvých.

“Zdravotnické kampaně by měly používat přesnou terminologii k popisu par z  elektronických cigaret, spíše než žargon, který vyvolavá pocit, že je riziko nižší."

Používáme správnou terminologii

Na druhou stranu dřívější studie  zdůraznila důležitost používání  termínu vapingové výrobky spíše než elektronická zařízení  a vapes spíše než na e-cigarety. Nejčastěji používaný název e-cigareta naznačuje podobnost s běžnými cigaretami, a proto vede mnoho k nesprávnému porovnání vapingu s kouřením, i když se nejedná o spalování tabáku. To může odradit potenciální kuřáky, kteří by díky vapingu mohli přestat kouřit. 

 

Zdroj : Journal of American College Health