Přejít k hlavnímu obsahu

E-cigarety co o nich víme a co ne?

Je to už deset let, co si e-cigarety získaly popularitu. Od té doby se výrazně zvýšil počet dostupných zařízení a počet lidí, kteří je používají. Jak rostla úroveň popularity elektronických cigaret, rostla i debata kolem nich. Velkým diskuzním bodem pro e-cigarety je způsob, jak pomoci lidem přestat kouřit a snížit škodlivé dopady způsobené největším rizikovým faktorem rakoviny na světě, tabákem. I když může být těžké vzpomenout si na dobu před vapingem, ve výzkumu 10 let není tak dlouhá doba. A stále se o nich potřebujeme dozvědět mnohem víc.

E-cigarety jsou méně škodlivé než cigarety klasické, to je dnes už všeobecně známé, ale stále obsahují nikotin, a proto je důležité zajistit, aby je lidé, kteří nikdy nekouřili, zejména mladí lidé, nezačali užívat.

Linda Bauld, profesorka veřejného zdraví na University of Edinburgh a preventivní péče Cancer Research UK, říká:

„Stále se jedná o relativně nové produkty. Bylo však provedeno obrovské množství výzkumu. Nyní máme mnohem více informací, než tomu bylo před deseti lety “

Zde jsou velké otázky týkající se elektronických cigaret, co víme a co ještě musíme zjistit.

 

Je vaping bezpečný?

Tuto otázku zadá jen ve Velké Británii do Google 12000 lidí každý měsíc a je jasné proč. Okolo elektronických cigaret existuje v mediích spousta nepřesných zpráv, přičemž mnoho nadpisů prohlašuje, že elektronické cigarety jsou špatné nebo dokonce horší než kouření.

Výzkum ve skutečnosti ukazuje, že elektronické cigarety jsou mnohem méně škodlivé než kouření.

Co jsou elektronické cigarety/vaping?

E-cigarety (také známé jako vaping) ohřívají kapalinu tak, že se z ní stává pára a lidé ji mohou vdechovat. Obvykle obsahují nikotin, což je chemická látka, která se nachází i v klasických cigaretách.

Možná jste slyšeli, že některé studie prokázaly škodlivé účinky par elektronických cigaret. Tyto studie se však obvykle provádějí na zvířatech nebo buňkách v laboratoři, nikoli na lidech. A použité koncentrace páry elektronických cigaret jsou často mnohem vyšší, než by byli lidé vystaveni v reálném životě.

Ačkoli jsou tyto studie užitečné k prozkoumání potenciálních nežádoucích účinků elektronických cigaret, neměly by být použity k odhadu škodlivého dopadu na člověka v reálném světě.

Také si určitě pamatujete, že 2019 došlo v USA k vypuknutí onemocnění dýchacích cest a úmrtím, které údajně souviseli s  používáním vapingových produktů. Titulky však mohou být opět zavádějící, protože dnes je už potvrzeno, že tyto případy byly způsobeny kontaminujícími látkami v nelegálních výrobcích a nebyly spojeny s běžným vapováním. Jednalo se zejména o výrobky obsahující THC a acetát vitaminu E pořízené na černém trhu.

V Evropě k žádnému podobnému ohnisku onemocnění nedošlo.

Naopak existuje dnes již velké množství studií, které ukazují, že elektronické cigarety jsou mnohem méně škodlivé než kouření. Například jedna studie zjistila významně nižší úroveň expozice škodlivým chemikáliím u lidí, kteří přecházejí z kouření na vaping, ve srovnání s těmi, kteří v kouření pokračovali. Tyto hladiny byly podobné jako u lidí užívajících nikotinovou substituční terapii (NRT). Neexistují také žádné dobré důkazy o tom, že výpary z e-cigaret jsou škodlivé pro okolí.

Elektronické cigarety jsou však relativně novým výrobkem. Z tohoto důvodu není dostatek výzkumu týkajícího se dlouhodobého užívání nebo jejich účinků u lidí, kteří nikdy nekouřili.

Lidé, kteří vapují jsou v  naprosté většině kuřáci nebo bývalí kuřáci.

Takže zjištění vztahu mezi těmito dvěma riziky je opravdu těžké, říká Linda Bauld. Definitivní odpovědi na bezpečnost mohou stále trvat mnoho let, než budou identifikovány.

Vědci však po desetiletí měli čas pozorovat obrovské množství výzkumů, které ukazují, že tabák je extrémně škodlivý. Proto si odborníci mohou být jisti, že elektronické cigarety jsou mnohem méně škodlivé než tabák. To je široce dohodnuto výzkumnými pracovníky a orgány veřejného zdraví.

Pomáhají elektronické cigarety lidem přestat kouřit?

Z celého světa rostou důkazy, že elektronické cigarety mohou lidem pomoci přestat kouřit. Studie, která zkoumala používání elektronických cigaret a odvykání kouření v celé populaci, odhadla, že elektronické cigarety pomohly v roce 2015 v Anglii dlouhodobě přestalo kouřit 18 000 lidí.

Nyní máme důkazy o tom, že elektronické cigarety v kombinaci s poradenstvím účinně pomáhají lidem přestat kouřit.

Linda Bauld říká, že kouření je stále největší preventabilní příčinou rakoviny a je spojeno s 15 různými typy nádorů. Podpora kuřáků, aby přestali kouřit, a mladých lidí, aby nezačínali, je opravdu důležitou prioritou prevence rakoviny. Pokud tedy elektronické cigarety mohou poskytnout podporu jednotlivcům jako pomoc při odvykání kouření, pak je to pro výzkumníky rakoviny zajímavé. 

Musíme však ještě hodně zjistit. Například existuje omezený výzkum týkající se toho jakou roli hrají různé typy elektronických cigaret, koncentrace nikotinu a příchutě e-liquidů při odvykání kouření.

Ačkoli míra kouření ve Velké Británii nadále klesá, úroveň kouření v nejchudších populacích je stále mnohem vyšší než u bohatších lidí, takže odborníci se zvláště zajímají o to, zda by elektronické cigarety mohly pomoci tuto nerovnost snížit. Nedávný výzkum naznačil, že lidé z nižších socioekonomických skupin pravděpodobně e-cigarety používají, ale zatím není jasné, zda to znamená, že e-cigarety zlepšují míru odvykání kouření v těchto komunitách.

Vede vaping u mladých lidí ke kouření?

mladí e-cigarety

Další otázka, která se často objevuje na titulních stránkách, se týká vapingu mládeže a toho, zda elektronické cigarety způsobují, že lidé nakonec začnou kouřit - takzvaný „efekt vstupní brány“.

Celkově neexistují žádné přesvědčivé důkazy o efektu vstupní brány. Ačkoli experimenty s elektronickými cigaretami u mladých lidí v posledních letech vzrostly, pravidelné užívání elektronických cigaret u mladých lidí ve Velké Británii zůstávají velmi nízké. V reprezentativním průzkumu mezi maldými lidmi ve věku 11 až 18 let, ve Velké Británii, v roce 2020 se ukázalo, že 1 926 osob nikdy nekouřilo, ani jedna osoba nehlásila, že by vapovala každý den.

Některé výzkumy  však ukazují, že u mladých lidí, kteří používají elektronické cigarety, je větší pravděpodobnost, že budou kouřit později. Je to ale choulostivý oboustranný vztah, protože u mladých lidí, kteří kouří, je větší pravděpodobnost, že budou vapovat. Odborníci naznačují, že u některých mladých lidí je obecně pravděpodobnější, že se zapojí do „riskantního“ chování - jako je alkohol, užívání drog nebo kouření a vaping. Studie zkoumající kouření a vaping u mladých lidí proto nemusí nutně ukazovat, že vaping je vede k tomu, že začali kouřit, ale je pravděpodobné, že budou dělat obojí.

Dobrou zprávou je, že míra kouření a vnímání přijatelnosti kouření u mladých lidí poklesla, a to i od zavedení elektronických cigaret. Nezdá se tedy, že by elektronické cigarety zasahovaly do slibného poklesu úrovně kouření u mladých lidí.

Důkazy v současné době nenaznačují, že by mladí lidé, kteří nikdy nekouřili, pravidelně vapovali, nebo že vaping způsobuje, že více mladých lidí ve Velké Británii začalo kouřit. Ale vaping u mladých lidí je něco, na co je třeba dávat pozor.

Je v pořádku kouřit a vapovat současně?

vaping a kouření současně

V současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by používání cigaret a elektronických cigaret současně bylo horší než jen kouření. Je však jasné, že pro získání zdravotních výhod musí lidé úplně přejít z kouření na vaping.

Stále zde zůstávají nezodpovězené otázky. Je možné, že někteří lidé procházejí obdobím, kdy kouří i vapují, aby jim to pomohlo přestat kouřit, ale právě teď nevíme, jaké je toto přechodné období, nebo jak se liší od člověka k člověku.

Linda Bauld říká, že nevíme dost o tom, jak lidé používají elektronické cigarety v průběhu času - včetně toho, jak se mění způsoby používání a zda a kdy je lidé přestanou používat. Máme několik studií, ale jsou opravdu dost omezené.

Ve společnosti Cancer Research UK financujeme mnoho výzkumů týkajících se role elektronických cigaret při odvykání kouření a jejich používání u mladých lidí, což doplňuje výzkum po celém světě, aby odpověděl na tyto velké otázky. Spolupracujeme se zákonodárci, abychom zajistili, že zákony budou odpovídat rychle se rozvíjejícímu výzkumu v této oblasti, a spolupracujeme s veřejností, abychom zajistili, že lidé dostanou přesné informace.

V roce 2020 jsme udělali krok dále a spojili jsme se s Národním onkologickým institutem v USA, abychom zahájili Cancer Grand Challenges - globální platformu financování, která podporuje týmy výzkumných pracovníků světové úrovně při přijímání nejnáročnějších výzev výzkumu rakoviny. To zahrnuje i výzvu zaměřenou na elektronické cigarety a oslovili jsme globální výzkumnou komunitu, aby odpověděla na velké otázky spojené s jejich používáním.

Jsou zapotřebí ještě rozsáhlé dlouhodobé studie zabývající se tématy, jako je škodlivost, užívání mladými lidmi, způsoby užívání v průběhu času, používání příchutí a účinnost elektronických cigaret při odvykání kouření.

Je toho ještě hodně, co potřebujeme vědět, ale elektronické cigarety už mají za sebou dlouhou cestou. A všechny důkazy, které máme dnes jsou důvodem, proč v Cancer Research UK doporučujeme lidem, kteří kouří, zvážit používání e-cigaret jako možnosti pomoci přestat kouřit, ale rádi bychom odradili lidi, kteří nikdy nekouřili, aby s vapingem nezačínali.

cancer research UK

Zdroj: Cancer research UK