Přejít k hlavnímu obsahu

Elektronické cigarety mají velký potenciál

Nová velká metaanalýza studií naznačuje, že koncentrace nikotinu a ochucené e-liquidy jsou přitažlivé prvky, které zajišťují vysokou pravděpodobnost, že kuřáci zcela přejdou z kouření na vaping. Přitažlivost elektonických cigaret se stává klíčem ke snížení rizika užívání nikotinu, zatímco jejich všestrannost zajišťuje jejich hlubší přijetí a zároveň je vědci po celém světě podporují pro jejich bezpečnost a účinnost.

Vyšší koncentrace nikotinu a dostupnost příchutí v e-cigaretách by mohly usnadnit úplné nahrazení hořlavých cigaret je závěr studie s názvem: „Role nikotinu a příchutí v potenciálu zneužívání a atraktivitě elektronických cigaret pro dospělé současné i bývalé uživatele cigaret a elektronických cigaret: systematický přehled“, kterou vedly Mari S. Gades, Aleksandra Alcheva, Amy Riegelman a Dorothy Hatsukami z University of Minnesota School of Public Health a Masonic Cancer Center, Spojené státy americké. 

Cílem tohoto systematického přehledu bylo shromáždit výsledky klinických studií, studií na laboratorních zvířatech, lidech a průzkumů za účelem pochopení toho jak moc jsou příchutě a hladina nikotinu důležité. 

Je klíčové pochopit, že spokojenost a správné používání vaporizéru přímo ovlivňuje kontinuitu jeho používání, a proto je rozhodující nejen koncentrace nikotinu, ale také složení e-liquidu a jeho příchuť.

Jak studie probíhala? 

Autoři provedli komplexní literární rešerši Ovid Medline a PsycINFO, doprovázenou sledováním citací Web of Science Core Collection, a vybrali recenzované studie, které splnily následující podmínky:

  • Byly publikovány v angličtině od roku 2007 do srpna 2020

  • Analyzovaly rozdíly mezi koncentrací a/nebo příchutí nikotinu v e-liquidu

  • Obsahovaly výsledky týkající se potenciálu zneužití a/nebo atraktivity

  • Zahrnovali dospělé lidi (starší 18 let) nebo zvířata

Pomocí těchto kritérií identifikovali a přezkoumali 1 624 studií a provedli kvalitativní   syntézu výsledků.                                                                                                                                  

Výsledky 104 studií zahrnutých v tomto přehledu naznačují, že vyšší koncentrace nikotinu a přístup k různým příchutím budou pravděpodobně spojeny se zvýšeným potenciálem zneužití a atraktivitou elektronických cigaret pro současné i bývalé dospělé uživatele elektronických cigaret. Proto je vaping jako nástroj pro odvykání kouření mnohem efektivnější a má vyšší úspěšnost ve srovnání s jinými metodami k odvykání kouření.

Velký potenciál vapingu

Bylo potvrzeno, že použití příchutí v e-liquidech nepředstavuje riziko, takže nebylo možné zjistit žádné nepříznivé účinky nebo škody jimi způsobené. Ve skutečnosti  mohou být příchutě důležitou motivací pro přijetí elektronických cigaret, ale nebyl nalezen žádný důkaz o tom, že používání ochucených e-liquidů by lákalo mladé lidi, k tomu aby začali kouřit tabák.

Vyšší koncentrace nikotinu a dostupnost různých příchutí v e-cigaretách by mohly usnadnit úplné nahrazení klasických cigaret. Budoucí legislativa o elektronických cigaretách by měla brát v úvahu jejich dopad na kuřáky, pro které mohou být elektronické cigarety nástrojem, jak přestat kouřit, nebo alternativou k minimalizaci škodlivých dopadů způsobených tabákem. 

E-cigarety mohou představovat méně škodlivou alternativu pro kuřáky, kteří nejsou ochotni nebo schopni přestat, nebo mohou sloužit jako cesta k odvykání od veškerých nikotinových produktů.  Pneumolog a profesor medicíny Bertrand Dautzenberg navíc nepochybně podporuje výhody nových systémů dodávání nikotinu a varuje, že zákaz příchutí vrací vapery zpět ke kouření. 

Co říci závěrem? 

Regulace koncentrace nikotinu nebo zákazy příchutí by měly být zákonodárci pečlivě zváženy a důkazy zkoumány na populaci jako celku, včetně kuřáků.  Břemeno kouření se snižuje s každou studií, která poskytuje informace o vapingu a nových systémech dodávání nikotinu. Navzdory skutečnosti, že se vyskytly případy užívání u nezletilých, které jsou připisovány atraktivitě jehich příchutí, představovalo to výrazné snížení spotřeby tabáku. Na druhou stranu mnoho dospělých kuřáků cigaret používá elektronické cigarety (e-cigarety), aby omezili nebo přestali kouřit cigarety, uzavírají autoři studie.

Zdroj: PubMed