Přejít k hlavnímu obsahu

Nemocnice ve Velké Británii budou rozdávat elektronické cigarety zdarma

Spojené království realizuje projekt v pěti nemocnicích, jehož cílem je pomoci kuřákům vzdát se tabáku pomocí elektronických cigaret, které jim budou poskytnuty zdarma. 

Ve Velké Británii přestane kouřit každý rok díky elektronickým cigaretám přibližně 50 000 lidí. Nyní budou mít kuřáci možnost, zúčastnit se unikátního projetu. Pokud se z jakéhokoliv důvodu dostanou na pohotovostní služby v nemocnicích v Londýně, Edinburghu, Norfolku nebo Leicesteru a projeví zájem o elektronikou cigaretu, pomocí níž by mohli s kouřením přestat, bude jim náhodně přidělena k startovací sada, asistence při používání a pečlivé monitorování služeb odvykání. Studii zaštítila NHS s univerzitami v Oxfordu a East England.

Podle Iana Popea z Lékařské fakulty University of East England ošetří pohotovostní služby v Anglii ročně více než 24 milionům lidí. Z toho čtvrtina je kuřáků, takže to bude příležitost posoudit implementaci vapingu na národní úrovni.

Studie bude probíhat po dobu 30 měsíců v pěti nemocnicích v Anglii a Skotsku: v Norfolku a Norwich University Hospital, v Royal London Hospital a Homerton University Hospital v Londýně a v Leicester Royal Royal Infirmary a Royal Infirmary v Edinburghu. Výzkumný tým doufá, že nakonec do studie získá přibližně 1 000 kuřáků. 

Studie bude financovaná Národním institutem pro výzkum zdraví (NIHR) a provozovaná Norwichskou klinickou zkušební jednotkou v UEA, nabídne pacientům (kuřákům), kteří přijdou na pohotovost  z jakéhokoli důvodu tipy na odvykání kouření a „startovací balíček“ elektronických cigaret, pokusí se je povzbudit a podporovat je, aby s kouřením přestali, a to i u těch, kteří o tom dříve neuvažovali.

Kuřáci chtějí přestat!


Profesorka Caitlin Notley z Norwichské lékařské fakulty UEA řekla:

Mnoho lidí, kteří kouří, chtějí přestat, ale je pro ně dlouhodobě obtížné uspět. E-cigarety napodobují kouření, protože je držíte v ruce a vytvářejí páru. Mohou být možností, jak pomoci lidem změnit se, i když se o to v minulosti snažili a selhali.

Víme, že jsou elektronické cigarety mnohem méně škodlivé než kouření tabáku a že je prokázáno, že pomáhají kuřákům přestat . 

Iniciativa vzešla díky Cochrane Review o vapingu vedené Oxfordskou univerzitou. 

Review společnosti Cochrane ukazuje, jak elektronické cigarety mohou zvýšit počet lidí, kteří by mohli s kouřením přestat, ve srovnání s ostatními nikotinovými substitučními terapiemi, jako jsou žvýkačky a náplasti.

Cochrane Review přináší vždy vysoce kvalitní a spolehlivé informace o zdraví a je mezinárodně uznávané.

Elektronické cigarety jsou přenosná elektronická vapovací zařízení, která produkují aerosol vytvářený zahříváním kapaliny neboli e-liquidu. Někteří kuřáci je používají  k ukončení nebo omezení kouření, i přes velké množství provedených studií to, ale některé organizace, advokátní skupiny a zákonodárci zpochybňují.

Všichni chceme vědět, zda elektronické cigarety mohou lidem pomoci přestat kouřit a zda je bezpečné je pro tento účel použít.
Vědci v Cochrane Review se závěrem shodli na tom že, elektronické cigarety s nikotinem pravděpodobně pomáhají lidem přestat kouřit po dobu nejméně šesti měsíců.
Pravděpodobně fungují lépe než substituční léčba nikotinem, e-cigarety neobsahující nikotin nebo pouhé poradenství bez substituce.

Abstract Cochrane review zde.