Přejít k hlavnímu obsahu

Používání elektronických cigaret snižuje hladinu toxinů v těle

Výsledky nové studie potvrdily to že, se u vaperů výrazně snížili hladiny toxinů ve srovnání s kuřáky a duálními uživateli (ti kteří kouří i vapují zároveň) a jejich hodnoty jsou velmi podobné jako u nekuřáků. Naprostá většina ze 7 000 toxinů, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, v páře z elektronických cigaret chybí, zejména velmi škodlivý oxid uhelnatý (CO). 

Jak studie probíhala?

Americká toxikologická studie s názvem - Vystavení toxickým látkám spojeným s používáním a přechodem mezi cigaretami, elektronickými cigaretami a u nekuřáků,  publikovaná letos v únoru v časopise JAMA, měřila 55 biomarkerů nebo potenciální expozice toxinům v moči, u 3 211 účastníků, v roce 2013 a poté o rok později. Výsledky demonstrují výhody přechodu od kouření k méně škodlivým elektronickým cigaretám, říkají v závěru studie profesoři Hongying Dai, Chandfran Achutan z University of Nebraska a Neal Benowitz z University of San Francisco.

V této rozsáhlé kohortové studii byl přechod z cigaret nebo z dvojího užívání na e-cigarety spojen se sníženou expozicí toxickým látkám. Přechod z výhradního užívání cigaret na duální užívání cigaret a e-cigaret nebyl spojen s poklesem hladiny biomarkerů toxických látek v moči. 

Hodnotilo se 55 biomarkerů, které souvisí pěti typy látek: metabolity nikotinu, nitrosaminy (TSNA), těžké kovy, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a těkavé organické sloučeniny (VOC). Biomarkery měřené v moči byly vypočteny jako normalizovaný poměr koncentrace kreatininu  a kontrola změn objemu moči, vysvětlují vědci. 

Výsledky studie 

Výsledky potvrzují předchozí studie. U vaperů se výrazně snížili hladiny toxinů ve srovnání s kuřáky, byly v podobných hladinách jako u nekuřáků, samozřejmě s výjimkou nikotinu. Nicméně duální uživatelé, kteří kouří a vapují, si udržovali hladiny toxinů blízké těm, které měli jako výhradní kuřáci.

Významné snížení koncentrací nitrosaminů (TSNA), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a těkavých organických sloučenin (VOC) v moči bylo pozorováno, jen tehdy když uživatelé přešli z kouření cigaret výhradně na vaping, s 92% poklesem NNAL z průměrných 168,4 pg/mg kreatininu (95% CI, 102,3–277,1 pg/mg kreatininu) až 12,9 pg/mg kreatininu (95% CI, 6,4–25, 7 pg/mg kreatininu; P<0,001).

Naproti tomu vapeři, kteří začali znovu kouřit, zaznamenali explozi hladiny toxinů v moči. Biomarkery těkavých organických sloučenin (VOC) vzrostly až 7x o neuvěřitelných 621 % a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) o 155 %. 

Ve srovnání s nekuřáky se u exkluzivních vaperů očekává vyšší hladina nikotinu. Hladiny těžkých kovů v moči se u bývalých kuřáků změnily jen málo, ať už vaping přešli nebo ne. Některé nálezy biomarkerů s dlouhým poločasem rozpadu (např. kovy) mohou pocházet z předchozího užívání hořlavého tabáku, pasivního kouření nebo z jiných zdrojů, uvádějí autoři studie. 

Proč se čekalo 7 let?

Pozorný čtenář si jistě všiml, že vzorky moči a následné údaje byly shromážděny v letech 2013 a 2014. Kvůli americkému anti-vapingovému klimatu, které nedávno odsoudili dva vědci z New York University, trvalo více než sedm let, než byly tyto údaje zveřejněny. . 

Toto zpoždění částečně dělá studii zastaralou zejména kvůli kvalitě nabízených produktů, které se mezitím enormně vyvinuly. V dnešní době je právě díky technologii nových elektronických cigaret, přechod na úplný vaping mnohem jednoduší. 

Mezi lety 2013 a 2014 vědci naměřili, více než 80 % těch, kteří v roce 2013 vapovali výlučně, zůstalo o rok později bez kouře, ať už vapovali nebo ne.

Pokud jde o duální uživatele v roce 2013, vývoj je méně pozitivní. „V ideálním případě může dvojí užívání představovat přechodnou fázi, kdy uživatelé cigaret přecházejí od kouření k používání e-cigaret. Studie ukazuje, že většina dvojích uživatelů si svůj status buď udržela (37,9 %), nebo se o rok později vrátila k výhradnímu užívání cigaret (49,1 %)." Autoři však podotýkají, že to může souviset s nízkou kvalitou podávání nikotinu první generací elektronických cigaret a nedostatkem znalostí. 

Co říci závěrem?  

„Naše výsledky ukazují výhody přechodu od kouření cigaret k méně škodlivému používání elektronických cigaret,“ uzavírají američtí vědci. Bohužel zachování dvojího užívání nepředstavuje pro kuřáky dostatečné snížení zdravotních rizik. 

Vzkaz je tedy jasný - přestaňte kouřit, a pokud to nezvládnete bez pomoci, vaping výrazně snižuje rizika. Je potřeba, aby kuřáci měli možnost přejít výhradně na elektronické cigarety.

Jak ukázal průzkum ETHRA pro Evropu omezení, která by udělala elektronické cigarety méně uspokojivé, zejména zákaz jiných než cigaretových příchutí, zavedení daně, záplava nebezpečné propagandy a stigmatizace vaperů, povzbuzují k zachování dvojího užívání, nebo k návratu ke kouření.

Američtí autoři poznamenávají, že jejich výsledky mohou poskytnout informace o regulačním orgánům a zákonodárcům v oblasti veřejného zdraví. Ty by měli kuřáky nasměrovávat k používání bezpečnějších alternativních nikotinových produktů. jako jsou elektronické cigarety.   To je opakem aktuálně připravovaných zákonů v některých státech Evropské unie a Švýcarska.

Full text studie ke stažení zde