Přejít k hlavnímu obsahu

První studie s elektronickými cigaretami na 3D modelu lidských plic.

Studie byla provedena na jednom z nejpokročilejších 3D modelů lidských plic, in vitro a ukazuje, že na rozdíl od klasického cigaretového kouře, měla pára z elektronických cigaret malý nebo žádný dopad na četné toxikologické parametry, které byli ve studii měřeny v souvislosti funkcí plic.

Studie byla publikovaná v časopise Current Research in Toxicology, experimenty porovnávaly toxikologické reakce v 3D modelu plic (MucilAir ™ Epithelix) po opakované expozici nezředěnému aerosolu (1,6% tabákové příchuti) nebo zředěnému cigaretovému kouři (3R4F Kentucky) po dobu 28 dnů. Zároveň byl model pro kontrolu vystaven obyčejnému zvlhčenému vzduchu.

Vědci poté vyhodnotili biologickou aktivitu 3D modelu plicní tkáně. Sledovali 5 parametrů, které souvisejí s funkcí plic:

Cytotoxická odpověď (obecná toxicita pro buňky nebo tkáně plic)
Integrita bariéry (měření míry porušení tkáňové struktury plic)
Imunohistochemie (obecné hodnocení tkáňové struktury plic)
Frekvence a aktivní oblast řasinek (detekce abnormální funkce plicních buněk)
Prozánětlivá odpověď (identifikace zánětu plicní tkáně)

Použití 3D modelu plic a prodloužení expozičního scénáře přineslo klinicky relevantnější výsledky než předchozí podobné studie, protože 3D model představuje bližší znázornění toho, jak lidské plíce reagují na páru z elektronických cigaret nebo kouř z cigaret klasických.

Výsledky jsou v souladu s předchozími studiemi společnosti Imperial Brands. Prokázaly že, akutní expozice nezředěnému aerosolu má podobný biologický dopad na model plicních buněk jako obyčejný zvlhčený vzduch za experimentálních podmínek. Naproti tomu zředěný cigaretový kouř však vyvolal významnou reakci závislou na jeho dávce, ve všech výše uvedených měřených cílových parametrech.

Jak se dalo očekávat, opakované expozice cigaretovému kouři způsobily významnou a na dávce závislou biologickou reakci. Cytotoxicita a zánětlivé markery byly zvýšeny stejně tak cigaretový kouř narušil normální funkci rytmu řasinek, integritu buněčné bariéry a strukturu tkáně. 

Řekl Fan Yu, autor studie a preklinický toxikolog, Imperial Brands.

Při každé dávce (šluku) obsahoval neředěný aerosol nejméně sedmkrát více nikotinu ve srovnání s cigaretovým kouřem, ale u všech sledovaných parametrů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl oproti obyčejnému zvlhčenému vzduchu.

Naše výsledky naznačují, že nikotin není hnacím motorem cytotoxické reakce vysvětlil Yu. Je pravděpodobnější, že je to mnoho toxických látek, které vznikají spalováním tabáku, které způsobují reakce plicní tkáně. Zároveň tyto reakce ve skupině s aerosolem tedy elektronickými cigaretami nevidíme vůbec nebo jsou podstatně nižší.

Studie je dalším důkazem toho, že vaping může mít značný potenciál snižování škodlivých dopadů na lidské zdraví ve srovnání s klasickými cigaretami. .

Kuřákům, kteří nemají zájem nebo nechtějí přestat kouřit, tato studie ukazuje jak produkty nové generace, jako jsou elektronické cigarety mohou zlepšit jejich zdraví, pokud se rozhodnou přejít na tyto výrobky. 

Abychom zajistili, že dospělí kuřáci budou plně informováni o základních vědeckých důkazech, vyzýváme regulační orgány, zákonodárce i média, aby uznávali a sdělovali vědecké důkazy, jako je tato studie, stejně jako mnoho dalších a podporovali roli vysoce kvalitních vědecky podložených důkazů při maximalizaci snižování škodlivých dopadů tabáku. 

(Společnost Imperial Brands neprovádí žádné testy na zvířatech, pokud k tomu není formálně vyzvána vládami nebo uznanými regulačními orgány.)

Zdroj: News Medical

Studie ke stažení zde