Přejít k hlavnímu obsahu

Studie zkoumající vztah mezi dvojím užíváním e-cigaret a kouřením na odvykání.

Nedávno zveřejněné studie shromáždily údaje o kuřácích, kteří používají e-cigarety ve snaze přestat  kouřit. Nicméně i přes konkrétní intervence, nakonec zůstávají tzv. duálními uživateli, to znamená, že vapují a kouří zároveň. 

Plán odvykání kouření určený pro duální uživatele by měl zahrnovat strategie specifické pro e-cigarety používané kuřáky, kterým se podařilo přestat kouřit pomoci vapingu.  Studie stále naznačují, že většina vaperů používá e-cigarety, právě tak jak bylo zamýšleno, k ukončení kouření. V půběhu odvykání však někteří uživatelé nakonec uvíznou ve fázi dvojího užívání, jako na začátku vapují, ale také dál kouří.

Dvojí užívání elektronických cigaret a cigaret je obvykle kritizováno odborníky na snižování škodlivých dopadů tabáku. Na druhou stranu někteří tvrdí, že duální uživatelé pořád díky elektronickým cigaretám kouří méně cigaret klasických a to znamená snížení rizika.

Dvě studie provedené v Anglii v roce 2020 byly zaměřeny na zjištění vztahu mezi dvojím užíváním a úspěšností odvykání kouření. Studie s názvem: Vztah mezi dvojím užíváním elektronických cigaret a kouřením na odvykání se zaměřila na analýzu chování 1498 kuřáků v Anglii.

Získané výsledky ukázaly, že kuřáci kteří používali elektronické cigarety a cigarety klasické zároveň, neměli nižší míru úspěšnosti při odvykání kouření ve srovnání s těmi kteří se pokoušeli přestat, ale výlučně jen kouřili nebo zároveň s kouřením používali jinou nikotinovou substituční léčbu (NRT). 

Druhá studie: Souvislost  dvojí užívání nikotinových produktů a cigaret s kouřením a chováním při odvykání? Tato prospektivní studie  analyzovala opět vztah mezi dvojím užíváním a odvykáním v Anglii.

Bylo přijato celkem 413 současných kuřáků, kteří se účastnili studie Smoking Toolkit Study, což je reprezentativní průzkum dospělých v Anglii, a poskytli údaje na začátku 6 měsíčního sledování. Shromážděné údaje naznačují, že duální uživatelé elektronických cigaret a cigaret klasických kouřili při následném sledování méně cigaret denně než ve výchozím stavu, ve srovnání s duálními uživateli NRT a nebo samotných cigaret.

Cílem této studie bylo pokusit se vyvinout specifický program odvykání kouření, který je šitý na míru lidem, kteří se drží tohoto modelu. Použitím formativních údajů z hloubkových rozhovorů se vědci pokusili nastavit ověřenou intervenci pro odvykání kouření svépomocí a vytvořili cílenou intervenci pro duální uživatele.


Výzkumný tým se zabýval strategiemi, které používají úspěšní uživatelé, jako je postupné snižování hladiny nikotinu, přechod z tabákové příchuti na alternativní příchutě a omezení používání e-cigaret na místa, kde by člověk normálně kouřil. Tyto úspěšné strategie vědci doporučují implementovat.

Fulltext první studie ke stažení zde 

Fulltext druhé studie ke stažení zde