Přejít k hlavnímu obsahu

Tvrzení, že elektronické cigarety způsobují infarkty, bylo zcela vyvráceno

Studie zveřejněná minulý měsíc v časopise Journal of the American Heart Association o používání elektronických cigaret dospěla k závěru, že vaping je příčinou srdečních infarktů, což zvyšuje riziko srdečního infarktu asi dvojnásobně. Studie renomovaného profesora komunitních zdravotnických věd na Bostonské univerzitě Michaela Siegela toto tvrzení vyvrací.

Nejnovější studie Dr. Siegela s názvem „Přezkoumání asociace mezi užíváním e-cigaret a infarktem myokardu: varovný příběh “ vyvrátila tři předchozí studie, které široce spojovaly vaping se zvýšeným rizikem srdečních infarktů, a to i u nekuřáků.

Mezi nekuřáky není používání elektronických cigaret spojeno se zvýšeným rizikem srdečního infarktu!
Jedna z chybných studií s názvem „Užívání elektronických cigaret a infarkt myokardu mezi dospělými v hodnocení populace tabáku a zdraví v USA“ byla publikována v Journal of the American Heart Association v roce 2019 a jejím spoluautorem je nechvalně známý Stanton Glantz. Průřezová studie použila data ze studie, která probíhala v letech 2013–2014 Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) a hledala vztah mezi vapingem a infarkty. Autoři studie zjistili, že lidé, kteří vapovali, častěji hlásili, že někdy v minulosti prodělali srdeční infarkt a tak následně došli k závěru, že užívání elektronických cigaret zdvojnásobuje šance na infarkt.
 

Ve skutečnosti jsou to infarkty, které vedou lidi k vapingu

V reakci na tato tvrzení na své blogové stránce s názvem „Zbytek příběhu“ Dr. Siegel poukázal na to, že problém s vyvozením kauzálního závěru z této průřezové studie spočívá v tom, že neexistuje způsob, jak zjistit, co bylo první: vaping nebo infarkt. Jak bylo zdůrazněno v reakci na podobné studie, je totiž poměrně běžné, že bývalí kuřáci přejdou na vaping poté, co prodělali infarkt nebo další zdravotní problémy. V epidemiologii se tomu říká „reverzní kauzalita“ a je to běžné omezení průřezových studií, zvláště když se neptají na časový průběh expozic a výsledky.

Po několika upozorněních od kolegů akademiků poukázal právě na to, že studie nedokázala specifikovat, co bylo první, vaping nebo infarkty. Když byl Glantz a jeho tým požádáni o poskytnutí dalších údajů k určení směru tohoto vztahu, neučinili tak a to proto vedlo ke stažení studie .

Pouze vapeři, kteří také kouřili, měli zvýšené riziko infarktu

Mezitím nová studie Dr. Siegela a jeho týmu shromáždila data od 175 546 respondentů každoročního průzkumu National Health Interview Survey od roku 2014 do roku 2019. Zjistili, že každodenní užívání e-cigaret bylo spojeno  s vyšším výskytem infarktu pouze u lidí, kteří kouřili i klasické cigarety.

Nebyl nalezen žádný důkaz zvýšeného rizika infarktu u vaperů, kteří nikdy nekouřili. Tato zjištění potvrzují dřívější Siegelovo podezření, že původní studie vyvodila své závěry o vnímaném vztahu mezi vapingem a kouřením bez zohlednění kouření, což je v tomto případě bezpochyby velmi významná proměnná.

Co říci závěrem? 

Zůstávají tu dva zásadní problémy. První je, že nepodložené i když nyní vyvrácené závěry studie ovlivnily mnoho zákonodárců v jejich rozhodnutí zakázat prodej e-cigaret (a přitom nechat na pultech klasické cigarety, které způsobují infarkty prokazatelně). Například před hlasováním o zákazu prodeje e-cigaret v San Franciscu bylo členům městské rady řečeno, že e-cigarety jsou spojovány se srdečními infarkty.

Druhým problémem je otázka, proč se vyšetřovatelé studie nedokázali podívat na to, zda vaping předcházel srdečním infarktům, i když měli informace v průzkumu, aby toto rozhodnutí učinili. Bylo by pro ně snadné určit, že většina vaperů, kteří uvedli, že měli infarkt, skutečně prodělali infarkt ještě předtím, než vůbec začali vapovat.

Důležité je hlavně to, že tyto nové informace zpochybňují nejen závěry výzkumu, ale také objektivitu výzkumníků.

Problém je v tom, že tento závěr se již široce rozšířil prostřednictvím médií a je velmi obtížné uvést vše zpět na správnou míru.

Zdroj: The rest of story