Přejít k hlavnímu obsahu

Není studie jako studie

Věda, která nám má přinášet objektivní důkazy se bohužel může kdykoli obrátit na špatnou stranu. Důkazy, dobré postupy a přísnost ve vědeckém výzkumu poskytují však vše potřebné k tomu, aby se kontroverzní skutečnost změnila v nevyvratitelnou realitu. Elektronické cigarety už dlouho trpí nesmyslnými útoky, nadměrnou senzacechtivostí a dezinformacemi, které v konečném důsledku ohrožují zdraví kuřáků a udržují tabákový byznys při životě. Rádi bychom se s vámi podívali na články a studie z poslední doby, které se snažili poškodit vaping na základě neobjektivních nebo neúplných tvrzeních. 

Ve vědecké oblasti „statisticky významný“ neznamená „silný vědecký důkaz“. Stejně tak v novinářské oblasti nejsou zprávy, které jsou v médiích virální, synonymem dobré odborné praxe, spolehlivých dat a faktů nebo korespondence s realitou. 

V tomto ohledu Cameron English, ředitel Biosciences v Americké radě pro vědu a zdraví (ACSH), sestavil seznam článků a témat týkajících se elektronických cigaret, o kterých se v posledním roce široce hovořilo. 

V poslední době bylo publikováno mnoho studií, které tvrdily, že používání e-cigaret (vapingu) vede k velmi vážným zdravotním následkům, od deprese přes erektilní dysfunkci až po zvýšené riziko mrtvice. Každé tyto zprávy vyvolaly široký mediální zájem. Mnoho těchto zpráv ačkoliv jsou ze zahraničních zdrojů se dostalo i k nám do České republiky. Často se děje to, že jedno médium zdvojnásobí kritický pohled toho posledního, což spotřebitelům poskytuje falešný dojem toho, že vaping představuje větší zdravotní hrozbu, než ve skutečnosti je. Když tyto studie prozkoumáme podrobněji, odhalíme jejich vážné nedostatky.

Jak to dopadlo s EVALI?

Po několika měsících rozsáhlé mediální cirkulace dezinformací a démonizace e-cigaret jako „zodpovědných“ za úmrtí a hospitalizace pro vážná poranění plic, případy EVALI  magicky zmizely, když byly e-liquidy s acetátem vitaminu E odstraněny z nelegálních trhů.

Odborné společnosti včetně CDC, už dávno ví, že za EVALI nemohli samotné elektronické cigarety. Sedmdesát pět multidisciplinárních odborníků napsalo Centru pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), požaduje aby bylo EVALI přejmenováno na ATHCVALI odborníci tvrdí, že lepší termín by byl „Afalšované poškození plic spojené s vapováním THC.  Domnívají se, že spojování nemoci související s konopím s vapingem je chybou a je třeba ji napravit. Bohužel doposud se tak nestalo.

Způsobuje každodenní vaping erektilní dysfunkci?

Loni v prosinci přišla masmedia jako je  CNN se zprávou, že vaping zdvojnásobuje riziko erektilní dysfunkce u mužů starších 20 let. Toto tvrzení bylo ale mnoha dalšími médii publikováno na základě  neúplných a zkreslených informací, které vedli k nesprávné interpretaci. Protože studie pokládala mužům jedinou otázku: Jak byste popsal svou schopnost dosáhnout a udržet erekci dostatečnou pro uspokojivý pohlavní styk? Dále už nepátrala po příčinách, ale ptala se na to zda kouří nebo vapují, to ale v žádném případě nemůže být dáváno do souvislosti. Nebo dokonce podporovat myšlenku, že jedinou příčinou tohoto stavu je vaping. Více jsme se této studii věnovali v našem článku. 

Zvyšuje vaping riziko kardiovaskulární příhody?

I když považujeme všechna onemocnění za vážná, tak jakmile se řekne, že něco způsobuje infarkt tak jsou všichni šokováni. Takže když  American Hearth Association (AHA), vágně oznámila, že její výzkumníci spojují vaping s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod, okamžitě toho využila senzacechtivá média po celém světě.

AHA uvedla, že uživatelé e-cigaret mají na základě předběžných zjištění o 15 % zvýšené riziko mrtvice a infarktu myokardu, dokonce ještě  v mladším věku než tradiční kuřáci tabáku. Tato studie ale, nebyla nikdy publikována, přestože autoři měli své výsledky prezentovat na výroční konferenci AHA. K dnešnímu dni stále ještě nespatřila světlo světa a je více než pravděpodobné že už nikdy nespatří, protože z dalších už publikovaných studií víme, že riziko kardiovaskulární příhody se u vapera zvyšuje o 1,09 %, zatímco u kuřáka je toto riziko vyšší než 6,75 %.

Trpí i kosti?

Další studie, kterou tentokrát zveřejnil portál MSN, tvrdí, že nová studie spojuje elektronické cigarety se zvýšeným rizikem zlomenin kostí. Zdroj je jen zmateně interpretovaný souhrn tvrzení, protože ve skutečnosti výzkumníci zjistili, že u současných vaperů je prevalence zlomenin nižší než u bývalých vaperů. Pokud tedy e-cigarety způsobují poškození kostí , proč je odvykání spojeno s mnohem větším poškozením?

Deprese u mladých lidí kvůli vapingu?

Toto spojení mezi vapingem a depresí pochází z jedné ze starých zpráv aktivistických organizací sponzorovaných tabákovým průmyslem. Truth Initiative, ve zprávě zveřejněné v září 2021, uvádí, že mladí lidé v současnosti prožívají dvě vážné zdravotní krize: krizi duševního zdraví a epidemii vapingu. Jakmile bylo toto tvrzení vypuštěno bylo opět využito médii. 

Korelace mezi nikotinem a depresí je však v rozporu s dezinformací Truth Initiative, protože bylo prokázáno, že užívání nikotinu má antidepresivní účinky. 

Mýtus o vapingu jako relapsu tabáku

Dnes už existuje mnoho studií podporujících bezpečnost a účinnost vapingu jako nástroje pro odvykání kouření, ale vědci kteří se zabývají  kontrolou tabáku jednoduše změnili pravidlo, podle kterého se takové studie měří. Kuřáci, kteří zcela přejdou na e-cigarety, jsou nyní považováni za „relapsy“ . Patří mezi ně ti, kteří nyní více vapují a kouří jen výjimečně. Odborníci považují dvojí užívání v podstatě za recidivu, i když tito kuřáci po nějaké době skončí úplně.

Americká epidemie „vapingu mládeže“

To je jeden z největších problémů, který skandalizuje širokou veřejnost a kterého využívají média k tomu, aby dosáhla větší čtenosti. Údaje z posledních studií však ukázaly, že pouze asi 20 % středoškoláků přiznalo, že vyzkoušeli e-cigarety, ale většina z nich už předtím byli pravidelnými kuřáky. Tento výsledek je v souladu s jinými nedávnými výzkumy, které ukazují, že pokles spotřeby cigaret se po zavedení elektronických cigaret naopak zrychlil.

Pasivní vdechování páry je škodlivé?

Studie zveřejněná v lednu 2022 tvrdí, že lidé, kteří sdílejí uzavřený prostor s vaperem, jsou na tom stejně jakoby sami vapovali a hrozí jim rozvoj respiračních onemocnění. Tato studie má ale mnoho nepřesností , kromě velmi vysoké míry odpadu účastníků (+75 %) v průběhu studie, navíc většina účastníků elektronické cigarety sama osobně používala, a to i s konopím. Je tedy zřejmé, že není konzistentní poukazovat na rozumný výsledek, když jsou účastníci již aktivními nebo pravidelnými spotřebiteli elektronických cigaret, nikotinu nebo konopí.

Závěry

Popularitu vapingu lze analyzovat z různých úhlů pohledu. Je nepopiratelné, že jeho zrychlený růst, který trvá už více než deset let se používá k vyvolání poplachu a veřejnost a média na něj zaměřují pozornost. 

Sázka na nedůvěru veřejnosti a vyvolání strachu je ale strategie, která může kuřákům zabránit přechod na tyto bezpečnější alternativy. Také existují celé regiony světa, které kvůli těmto pseudovědeckým, zkresleným studiím a mediálním lžím konzumaci elektronických cigaret bohužel už zakázali.